Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Folkmängden och den demografiska försörjningskvoten i slutet av år 2030 i olika års befolkningsprognoser

Folkmängden i olika års befolkningsprognoser Uppgjord år
1998 2001 2004 2007 2009 2012 2015 2019 2021
Folkmängden i slutet av år 2030 5 249 755 5 290 563 5 442 841 5 683 182 5 850 097 5 847 678 5 769 032 5 566 685 5 598 821
Försörjningskvoten 70,1 70,9 71,8 73,3 73,0 71,2 69,2 64,5 65,2
Antal personer 65 år och över 1 348 502 1 389 126 1 420 395 1 494 360 1 525 155 1 495 624 1 478 426 1 462 251 1 452 839
Andel personer 65 år och över av befolkningen (procent) 25,7 26,3 26,1 26,3 26,1 25,6 25,6 26,2 25,9
Antal personer 85 år och över 152 754 169 022 178 503 220 505 242 156 226 001 219 209 216 003 215 385
Andel personer 85 år och över av befolkningen (procent) 2,9 3,2 3,3 3,9 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8

Källa: Befolkningsprognos 2021-2070, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2021, Tabellbilaga 1. Folkmängden och den demografiska försörjningskvoten i slutet av år 2030 i olika års befolkningsprognoser . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tau_001_sv.html