Liitetaulukko 7.    Väestö uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2010

Uskonnollinen yhdyskunta Ikä
  Yhteensä 0–14   15–24    25–34    35–44    45–54    55–64    65–   
Yhteensä 5 375 276 887 677 659 864  685 340  663 600  751 934  785 820  941 041
Suomen ev.lut. kirkko     4 207 192 758 429 526 169 477 511 483 650 557 418 605 957 798 058
Muut luterilaiset 1 292 187 155 167 172 186 192 233
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 58 449 10 008 6 619 5 829 6 319 8 112 8 674 12 888
Muut ortodoksit 2 402 544 222 352 412 348 286 238
Jehovan todistajat 19 094 1 895 1 916 2 837 2 285 2 909 3 309 3 943
Suomen vapaakirkko 14 485 1 910 1 755 2 009 1 812 2 347 2 338 2 314
Katolinen kirkko Suomessa 10 640 2 597 1 470 1 625 1 824 1 408 927 789
Islamilaisseurakunnat 9 393 3 168 1 539 1 582 1 482 920 402 300
Suomen Helluntaikirkko 6 281 815 786 982 726 730 942 1 300
Adventtikirkot 3 648 242 376 380 376 547 661 1 066
Myöh. Aik. Pyh. Jeesuksen Kr. kirkko 3 225 549 500 460 371 424 396 525
Baptistiyhdyskunnat 2 356 201 259 283 289 330 387 607
Metodistikirkot 1 301 157 105 139 165 210 242 283
Juutalaisseurakunnat 1 208 170 149 152 137 176 192 232
Buddhalaiset yhdyskunnat 509 69 69 102 121 93 36 19
Suomen Anglikaaninen kirkko 88 13 8 7 8 12 14 26
Muut 1 284 149 149 163 163 202 246 212
Usk. yhdysk. kuulumattomat 1 032 429 106 574 117 618 190 760 163 288 175 562 160 619 118 008

Lähde: Väestörakenne 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2010, Liitetaulukko 7.    Väestö uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tau_007_fi.html