Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över FPA:s handikappförmåner och -tjänster behandlar förmåner som FPA betalar ut till handikappade: handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för pensionstagare och kostersättning samt tolkningstjänster för handikappade. Statistiken presenterar uppgifter ur olika synvinklar om mottagarna av handikappförmåner och om de förmåner som de fått samt om personer som är berättigade till tolkningstjänster för handikappade.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): FPA:s handikappförmåner och -tjänster [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamet/meta_sv.html