Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet

Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen. Material på enhetsnivå fås som administrativt material av Finansinspektionen. Av detta material producerar Statistikcentralen statistik över försäkringsverksamhet fr.o.m. statistikåret 2012.

I detta sammanhang har statistiken över försäkringsbolag, som Finansinspektionen producerat, lagts ned. Tidigare offentliggöranden i den nedlagda statistiken finns tillgängliga via Statistikcentralens ändringsmeddelande: http://www.stat.fi/til/vakyht/index_sv.html.


Senast uppdaterad 6.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/vato_2013-05-06_uut_001_sv.html