Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden