Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Skuldsaneringar 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor