Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 2:a kvartalet

Skuldsaneringar 2014, 3:e kvartalet

2014
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor