Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.6.2021

Vuonna 2020 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 5,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 650 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 228 asiaa (5,2 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 024, maksuohjelman muuttamisia 462, lisäsuoritusten vahvistamisia 133 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 26 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2011–2020, euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2011–2020, euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 378 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 132 tapauksella. Vuonna 2020 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 297 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2020 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 200 kappaletta (5,9 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2020 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 47 800 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2013-2020

Asian laatu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos 2019-2020 (%)
Velka-asiat yhteensä 4 810 4 817 4 963 5 225 4 812 4 901 4 422 4 650 5,2
Velkajärjestelyhakemus 3 845 4 018 4 129 4 410 4 098 4 281 3 855 4 024 4,4
Maksuohjelman muuttaminen 550 506 553 552 484 438 410 462 12,7
Velkajärjestelyn raukeaminen 65 44 49 40 27 45 29 26 -10,3
Takaus- ja vakuusvastuun järjestely 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0
Lisäsuoritusten vahvistaminen 343 245 225 219 198 132 127 133 4,7
Muu velkajärjestelyasia 7 4 7 4 5 5 0 4 -

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (205,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 09.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2020/velj_2020_2021-06-09_tie_001_fi.html