Publicerad: 22.6.2017

Huvudstadsregionen hade de största bostadslånen

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen med bostadsskulder en bostadsskuld på i genomsnitt 97 215 euro år 2016. Den genomsnittliga bostadsskulden ökade reellt med 1,2 procent från året innan. Mest bostadsskuld hade bostadshushållen i huvudstadsregionen, i genomsnitt 133 634 euro. I huvudstadsregionen ökade bostadsskulderna mest, med 2,6 procent från året innan. Minst bostadsskuld hade bostadshushållen i Norra och Östra Finland, i genomsnitt 80 630 euro.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2016, euro i 2016 års pengar

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2016, euro i 2016 års pengar

Källa: Statistik över skuldsättning 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2016/velk_2016_2017-06-22_tie_001_sv.html