Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.7.2018

Verokertymä kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2017

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2017. Kertymä oli yhteensä 97,0 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä 43,3 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2017 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2016-2017 1)

  2016 2017
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 95 126 97 014
Suhde BKT:hen, % 44,0 43,3
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 45 273 46 882
Suhde BKT:hen, % 20,9 20,9
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 21 951 22 781
Suhde BKT:hen, % 10,2 10,2
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 27 626 27 054
Suhde BKT:hen, % 12,8 12,1
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 276 297
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,1
1) Ennakkotieto

Vuonna 2017 yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi erityisen paljon suhteessa edellisvuoteen. Yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi 27,7 prosenttia ja oli 6,1 miljardia. Talouden noususuhdanne vaikuttaa kertymän kasvuun osaltaan, mutta osa kasvusta selittyy keväällä 2017 maksetuilla poikkeuksellisen suurilla ennakontäydennysmaksuilla sekä verotusmenettelyn muutoksella, joka kasvatti loppuvuoden yhteisöverokertymää.

Eniten laskivat työnantajan muut sosiaaliturvamaksut kuin työeläkemaksut (sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut) kilpailukykysopimuksessa sovituista muutoksista johtuen. Työnantajan työeläkemaksujen kertymä pysyi lähellä 2016 vuoden tasoa, mutta muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä laski 26,8 prosenttia ja oli 2,8 miljardia euroa. Vakuutettujen osalta muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä puolestaan kasvoi 4,4 prosenttia ja oli 3,0 miljardia euroa. Samoin vakuutettujen työeläkemaksujen kertymä kasvoi 6,9 prosenttia ja oli 6,4 miljardia euroa.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 20,4 miljardia euroa. Kotitalouksien maksama tulovero nousi 0,6 prosenttia ja oli 28,2 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa ajoneuvoveron, autoveron sekä perintö- ja lahjaveron kertymät kasvoivat vuonna 2017.

Energiaverojen tuotto pieneni 1,9 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa. Tupakkaveron, alkoholijuomaveron, sekä vakuutusmaksuveron tuotto laski lievästi. Vuosina 2011–2016 voimassa ollut makeisvero poistui. Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 122 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2017 yhteensä 46,9 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 3,6 prosenttia. Paikallishallinnon verokertymä oli 22,8 miljardia euroa ja se kasvoi 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä väheni 2,1 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 27,1 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,1 prosenttia vuonna 2017.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Pentti 029 551 3003, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 12.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2017/vermak_2017_2018-07-12_tie_001_fi.html