Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2021

Verokertymä pieneni 2,2 prosenttia vuonna 2020

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä pieneni 2,2 prosenttia vuonna 2020 pääosin koronapandemiaan liittyvien syiden vuoksi. Kertymä oli yhteensä 99,2 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä 41,8 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2020 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2019 - 2020 1)

    2019 2020 1)
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 101 443 99 188
Suhde BKT:hen, % 42,2 41,8
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 49 579 46 925
Suhde BKT:hen, % 20,6 19,8
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 23 166 24 487
Suhde BKT:hen, % 9,6 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 28 295 27 367
Suhde BKT:hen, % 11,8 11,5
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 403 409
Suhde BKT:hen, % 0,2 0,2
1) Ennakkotieto

Veroasteen lisäksi voidaan tarkastella nettoveroastetta, joka lasketaan vähentämällä julkisyhteisöjen saamista veroista niiden maksamat tulonsiirrot. Vuonna 2020 nettoveroaste oli 15,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja lukema oli 2,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Koronatilanne vaikutti nettoveroasteen pienenemiseen etenkin tulonsiirtojen kasvun, mutta myös verojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymien pienenemisen vuoksi.

Arvonlisäveron tuotto pieneni edellisvuodesta 0,9 prosenttia ja oli 21,8 miljardia euroa. Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteissa arvonlisäveron kertymässä ovat mukana myös koronatilanteen vuoksi tehdyillä maksujärjestelyillä seuraaville 1,4 vuodelle maksettavaksi siirretyt vuoden 2020 verot. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät pienenivät 4,0 prosenttia, euromääräisesti merkittävimpinä rahapelitoiminnan voittovarat, jotka pienenivät 32,1 prosenttia ja olivat 746 miljoonaa euroa, sekä auto- ja moottoripyörävero, jonka kertymä pieneni 19,5 prosenttia ja oli 713 miljoonaa euroa. Arpajaisveron tuotto laski rahapelitoiminnan voittovarojen tapaan huomattavasti (23,1 prosenttia), ja sen kertymä jäi 170 miljoonaan. Energiaverojen kertymä pieneni 1,0 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa. Kertymät kasvoivat lähinnä virvoitusjuomaverossa (16,1 prosenttia), apteekkimaksussa (5,3 prosenttia), vakuutusmaksuverossa (3,9 prosenttia), tupakkaverossa (3,4 prosenttia), alkoholijuomaverossa (2,6 prosenttia) ja ajoneuvoverossa (1,6 prosenttia). Näistä suurimmat euromääräiset kertymät olivat alkoholijuomaveron 1,5 miljardia, ajoneuvoveron 1,2 miljardia ja tupakkaveron 1,1 miljardia euroa.

Kotitalouksien maksaman tuloveron kertymä kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 29,8 miljardia euroa. Merkittävä tekijä verotulojen vähenemisessä oli yhteisöjen tulovero, jonka kertymä (4,8 miljardia euroa) pieneni 20,3 prosenttia edellisvuodesta. Omaisuusverojen kertymä kasvoi 2,8 prosenttia. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2020 oli 797 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Varainsiirtoveron kertymä oli 822 miljoonaa euroa ja se supistui edellisvuodesta 4,1 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 235 miljoonaa euroa. Tuonnin veroja EU:lle tilitettiin 174 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2020 yhteensä 46,9 miljardia euroa, mikä oli 5,4 prosenttia edellisvuotta pienempi. Paikallishallinnon verokertymä sen sijaan kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 24,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon verokertymästä suurin osa tulee kotitalouksien tuloveroista. Kunnallis- ja valtionverotuksen erilaisesta progressiosta ja kunnallisveroäyrien korotuksista johtuen kotitalouksien tuloveron kasvu jakautui eri lailla veronsaajien kesken. Merkitystä oli myös yhteisöveron jako-osuuteen tehdyllä 10 prosenttiyksikön siirrolla valtiolta paikallishallinnolle, mikä yhdessä yhteisöveron kokonaiskertymän pienenemisen kanssa vaikutti huomattavasti valtion verokertymään.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä supistui 3,3 prosenttia ja yhteensä maksuja kerättiin 27,4 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,1 prosenttia vuonna 2020.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Haapanen 029 551 3592, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2020/vermak_2020_2021-03-15_tie_001_fi.html