Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.12.2010

Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009

Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa. Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 66 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttia. Suurin tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli Kauniaisissa, 79 prosenttia.Vastaavasti matalin osuus oli Rautavaaralla, 47 prosenttia. Tilaston tiedot ovat 1.1.2010 kuntajaotuksen mukaisia.

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2009

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
Yhteensä 4 463 104 100,0 2 171 247 100,0 2 291 857 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 508 061 33,8 743 013 34,2 765 048 33,4
Tutkinnon suorittaneita 2 955 043 66,2 1 428 234 65,8 1 526 809 66,6
Keskiaste 1 736 173 38,9 899 842 41,4 836 331 36,5
Korkea-aste 1 218 870 27,3 528 392 24,3 690 478 30,1
Alin korkea-aste 477 211 10,7 185 730 8,6 291 481 12,7
Alempi korkeakouluaste 376 678 8,4 169 606 7,8 207 072 9,0
Ylempi korkeakouluaste 330 097 7,4 152 116 7,0 177 981 7,8
Tutkijakoulutusaste 34 884 0,8 20 940 1,0 13 944 0,6
Lisensiaatintutkinto 9 579 0,2 5 689 0,3 3 890 0,2
Tohtorintutkinto 25 305 0,6 15 251 0,7 10 054 0,4

Ainoastaan perusasteen eli peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä henkilöitä oli 1 508 000. Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 39 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon 27 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto oli miehistä 41 ja naisista 36 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli miehistä 24 ja naisista 30 prosentilla.


Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (391,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vkour/2009/vkour_2009_2010-12-03_tie_001_fi.html