Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 2013

Ikäryhmä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 80 596 75 986 3 682 3 380
Naiset 38 968 35 699 3 398 3 009
Miehet 41 628 40 287 3 933 3 669
Alle 25 Yhteensä 1 538 1 448 2 495 2 361
Naiset 498 437 2 308 2 230
Miehet 1 040 1 011 2 574 2 461
25 - 29 Yhteensä 5 600 5 414 2 954 2 872
Naiset 2 278 2 151 2 824 2 696
Miehet 3 322 3 263 3 038 2 927
30 - 34 Yhteensä 8 499 8 151 3 385 3 263
Naiset 3 323 3 078 3 225 3 080
Miehet 5 176 5 073 3 482 3 337
35 - 39 Yhteensä 9 779 9 163 3 691 3 544
Naiset 3 933 3 446 3 477 3 307
Miehet 5 846 5 717 3 819 3 665
40 - 44 Yhteensä 9 487 8 970 3 823 3 629
Naiset 4 351 3 918 3 523 3 230
Miehet 5 136 5 052 4 055 3 851
45 - 49 Yhteensä 12 709 12 306 3 811 3 576
Naiset 5 930 5 641 3 433 3 037
Miehet 6 779 6 665 4 129 3 937
50 - 54 Yhteensä 12 708 12 396 3 787 3 435
Naiset 6 620 6 402 3 429 2 966
Miehet 6 088 5 994 4 167 3 904
55 - 59 Yhteensä 11 671 11 240 3 776 3 310
Naiset 6 853 6 551 3 434 2 929
Miehet 4 818 4 689 4 250 3 903
60 - 64 Yhteensä 7 819 6 205 3 995 3 480
Naiset 4 792 3 727 3 566 3 016
Miehet 3 027 2 478 4 642 4 396
Yli 64 Yhteensä 786 693 4 627 4 171
Naiset 390 348 3 849 3 353
Miehet 396 345 5 400 5 148

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2013, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tau_002_fi.html