Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2015

Ikäryhmä Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 72 822 69 156 3 806 3 513
Naiset 35 485 32 841 3 506 3 114
Miehet 37 337 36 315 4 074 3 815
Alle 25 Yhteensä 1 222 1 158 2 611 2 435
Naiset 442 397 2 349 2 299
Miehet 780 761 2 736 2 578
25 - 29 Yhteensä 4 516 4 390 3 056 2 933
Naiset 1 825 1 740 2 858 2 716
Miehet 2 691 2 650 3 183 3 073
30 - 34 Yhteensä 7 278 6 997 3 465 3 338
Naiset 2 866 2 661 3 267 3 117
Miehet 4 412 4 336 3 584 3 423
35 - 39 Yhteensä 9 006 8 489 3 804 3 630
Naiset 3 611 3 206 3 545 3 365
Miehet 5 395 5 283 3 958 3 747
40 - 44 Yhteensä 8 683 8 236 3 985 3 796
Naiset 3 830 3 481 3 700 3 466
Miehet 4 853 4 755 4 190 3 981
45 - 49 Yhteensä 11 236 10 917 3 984 3 773
Naiset 5 238 4 981 3 591 3 212
Miehet 5 998 5 936 4 309 4 114
50 - 54 Yhteensä 11 964 11 659 3 911 3 593
Naiset 6 194 5 985 3 515 3 074
Miehet 5 770 5 674 4 327 4 063
55 - 59 Yhteensä 10 556 10 181 3 863 3 411
Naiset 6 179 5 944 3 536 3 027
Miehet 4 377 4 237 4 319 3 979
60 - 64 Yhteensä 7 643 6 500 3 987 3 432
Naiset 4 935 4 124 3 629 3 062
Miehet 2 708 2 376 4 604 4 303
Yli 64 Yhteensä 718 629 4 643 4 296
Naiset 365 322 4 045 3 394
Miehet 353 307 5 277 4 965

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2015, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tau_002_fi.html