Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Aikakauslehtien suurin lukijaryhmä ovat 45 vuotta täyttäneet

Aikakauslehtien lukeminen on vähentynyt. Erityisen suurta väheneminen on nuoremmissa ikäryhmissä. 10–14-vuotiaista vielä 1980-luvun alussa 77 prosenttia luki aikakauslehtiä vähintään kerran viikossa. Määrä on romahtanut, sillä vuonna 2017 aikakauslehtiä luki säännöllisesti enää harvempi kuin joka kymmenes tästä ikäryhmästä. Pudotus on suurta myös 15–24-vuotiaiden kohdalla: 76 prosentin lukijaosuudesta 23 prosenttiin. Tässä ikäryhmässä suurin pudotus on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana, sillä vielä 2000-luvun alussa 61 prosenttia 15–24-vuotiaista luki aikakauslehtiä vähintään kerran viikossa. Keski-ikäisillä ja senioreilla aikakauslehtien lukeminen on yleisintä, eikä näissä ryhmissä ole tapahtunut merkittävää muutosta aikakauslehtien lukemisessa 1990-luvun alun jälkeen.

Kuvio 7. Aikakauslehtien säännöllinen lukeminen, %

Kuvio 7. Aikakauslehtien säännöllinen lukeminen, %

Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden osuus aikakauslehtien säännöllisistä lukijoista on suurin. Työttömien osuus aikakauslehtien säännöllisistä lukijoista on puolestaan pienin. Alueellisesti tarkastellen maaseudulla aikakauslehtiä luetaan säännöllisesti enemmän kuin kaupungissa.

Enemmän kuin neljännes 10 vuotta täyttäneestä väestöstä ei vapaa-aikatutkimuksen mukaan lue koskaan aikakauslehtiä. Vielä 2000-luvun alussa 14 prosenttia ilmoitti, ettei lue lainkaan aikakauslehtiä, ja 1980-luvun alussa kuusi prosenttia.


Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, 3. Aikakauslehtien suurin lukijaryhmä ovat 45 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_kat_003_fi.html