Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Nuorten kirjastossa käyminen on vähentynyt

Kirjastossa käyminen on vähentynyt sekä miehillä että naisilla ja kaikissa ikäryhmissä senioreita lukuun ottamatta. Kuitenkin kirjastossa käyminen on edelleen varsin suosittua, sillä puolet (51 %) 10 vuotta täyttäneestä väestöstä oli käynyt kirjastossa viimeisen kuuden kuukauden aikana. 15–24-vuotiailla nuorilla kävijäosuus oli vähentynyt erityisen voimakkaasti, 25 prosenttiyksikköä. Sekä alueellisesti että sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltaessa kirjastokäyntien vähentyminen näkyy kaikissa väestöryhmissä. Ylemmillä toimihenkilöillä kirjastokäyntien osuus on suurempi kuin muilla sosioekonomisilla ryhmillä.

Kuvio 8. Kirjastossa käyminen kuuden kuukauden aikana, %

Kuvio 8. Kirjastossa käyminen kuuden kuukauden aikana, %

Kirjastossa käymisen vähenemisen yhtenä syynä pidetään internetin käytön lisääntymistä. Kirjastojen verkkosivuilta löytyy kirjojen saatavuuteen liittyvää tietoa, ja lainojen uusiminen verkossa vähentää kirjastossa käyntejä. Vuotuinen käyntimäärä kirjastojen internetsivuilla on noin 40 miljoonaa (Kulttuuritilaston taulukkopalvelu).

Kirjojen lainaaminen on suosituin kirjastossa tehty asia; kirjoja oli lainannut puolet 10 vuotta täyttäneestä väestöstä 12 kuukauden aikana. Hieman alle viidennes ilmoitti lukeneensa kirjastossa sanoma-, aikakaus- tai sarjakuvalehtiä. Internetiä oli kirjastossa käyttänyt alle 10 prosenttia. Vain prosentti oli osallistunut laiteopastukseen tai kuunnellut kirjastossa musiikkia.

Kuvio 9. Kirjastossa tehdyt asiat 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet, %

Kuvio 9. Kirjastossa tehdyt asiat 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet, %

Lähteet:
Kulttuuritilaston taulukkopalvelu. Tilastokeskus.


Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, 4. Nuorten kirjastossa käyminen on vähentynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_kat_004_fi.html