Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.6.2006

Etelässä korkein ja idässä alhaisin valtion verotulokertymä vuonna 2004

Valtiolle kertyi verotuloja vuoden 2004 aikana asukasta kohden eniten varakkaimmilta alueilta, pääkaupunkiseudulta 8 400 euroa ja Ahvenanmaalta 7 600 euroa. Koko maan keskitason yläpuolelle ylsi vielä vain Itä-Uusimaa 6 500 eurolla. Muu Uusimaa oli järjestyksessä seuraavana 5 900 eurolla, joka oli hieman maan keskitasoa alempi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin valtion verotuloista maakunnittain.

Vähiten euroja kertyi valtion kassaan Pohjois-Karjalasta 4 500 ja Kainuusta 4 600 euroa asukasta kohden. Maakuntien väliset erot selittyvät suurelta osin tuloveron kertymästä, mutta arvonlisä- ja valmisteverojen kertymisessä alueittain on myös joiltain osin suuria vaihteluja.

Valtion verotulot on perinteisesti jaettu alueittain maakuntapohjalla. Vuoden 2004 osalta on Uudenmaan maakunta jaettu laskelmassa kahtia pääkaupunkiseutuun ja muuhun Uuteenmaahan.

Valtion verotulojen kertymä alueittain 2004 euroa asukasta kohti

Lähde: Valtion tulot ja menot alueittain 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aku Alanen (09) 1734 3320, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tulot ja menot alueittain [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtmma/2004/vtmma_2004_2006-06-30_tie_001.html