Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo

   Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2002 2003* 2002 2003* 2002 2003*
Palkat ja palkkiot 1) 54 758 56 535 46,6 47,9 3,2 3,2
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 049 14 064 12,0 11,9 1,5 0,1
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 31 391 29 151 26,7 24,7 7,8 -7,1
   Yritykset 13 249 11 598 11,3 9,8 -8,6 -12,5
   Asuntoyhteisöt -230 -166 -0,2 -0,1 .. ..
   Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 437 -35 1,2 0,0 .. ..
   Julkisyhteisöt 1 681 1 686 1,4 1,4 38,9 0,3
   Kotitaloudet 14 812 15 660 12,6 13,3 6,1 5,7
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 1 228 1 200     6,0 -2,3
      yrittäjätulo metsätaloudesta 861 843     -3,6 -2,1
      laskennallinen asuntotulo 3 262 3 686     25,7 13,0
      muu yrittäjätulo 3 272 3 335     15,9 1,9
   Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 442 408 0,4 0,3 -39,6 -7,7
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 17 281 18 372 14,7 15,6 6,6 6,3
Kansantulo 117 479 118 122 100,0 100,0 4,6 0,5
Kiinteän pääoman kuluminen 22 585 23 306     1,1 3,2
Bruttokansantulo 140 064 141 428     4,0 1,0
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 492 166     -6,8 -66,3
Kansantulo henkeä kohti, euroa 22 588 22 659     4,4 0,3
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 201 5 213     0,3 0,2
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

Päivitetty 31.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003, Kansantulo . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2005-01-31_tau_003.html