Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2018

Bruttokansantuote kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2016

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2016 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan, aiemmin kasvuksi arvioitiin 1,9 prosenttia. Myös vuoden 2015 kansantalouden tilinpitoa tarkistettiin: bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia, aiemmin arvioitiin bruttokansantuotteen pysyneen ennallaan.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia
*Ennakotieto

Tuotantoa kasvatti yksityisen kulutuksen ja investointien kasvu. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,8 prosenttia ja yksityisten investointien 7,8 prosenttia. Tuonnin volyymi lisääntyi 5,4 prosenttia ja viennin 2,3 prosenttia vuonna 2016.

Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2016. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi myös 1,1 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,8 prosenttia vuonna 2016, ja volyymiltaan 1,8 prosenttia. Kotitalouksien säästämisaste vuonna 2016 oli -0,7 prosenttia eli kotitaloudet kuluttivat enemmän kuin ansaitsivat. Kotitalouksien velkaantumisaste oli 126,4 prosenttia vuonna 2016.

Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta oli 58,9 prosenttia vuonna 2016 ja omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus 25,1 prosenttia.

Suurimmat tarkistukset kansantalouden tilinpidossa tehtiin Suomen ja ulkomaiden välisiin taloustoimiin. Erityisesti palveluiden vienti- ja tuontitiedot tarkentuivat. Sekä ulkomailta saadut omaisuustulot että ulkomaille maksetut omaisuusmenot kasvoivat huomattavasti. Vaihtotase heikkeni, ja oli 3,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2016 oli 1,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tehtaattoman tuotannon käsittelyä kansantalouden tilinpidossa muutettiin vuosi sitten. Tilastovuodesta 2014 lähtien tehtaattoman tuotannon marginaali eli nettomyynti ulkomailta ulkomaille on kirjattu tavaravienniksi aiemman palveluviennin sijaan (katso kohtaa: Muutoksia tässä tilastossa).

Vuoden 2017 ennakkotiedot julkaistaan kahdessa osassa. Bruttokansantuotetta, toimialojen tuotantoa ja kansantalouden tarjontaa ja kysyntää koskevat ennakkotiedot julkaistaan 28.2.2018 osana 4. vuosineljänneksen 2017 neljännesvuositilinpitoa. Sektoritilinpitoa koskevat ennakkotiedot julkaistaan 16.3.2018. Tällöin myös 28.2.2018 julkaistavat ennakkotiedot saattavat hieman tarkentua.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2018-01-31_tie_001_fi.html