Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitaloudet maksoivat yli puolet ympäristöveroista vuonna 2016
6.9.2018
Ympäristöverokertymä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta 6,7 miljardiin euroon. Kotitalouksien osuus maksetuista ympäristöveroista oli 51 prosenttia. Kasvua kotitalouksien maksamissa veroissa oli edellisvuodesta 14 prosenttia. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on 7 prosenttia, mikäli on hieman EU-maiden keskiarvoa korkeampi.

Seuraava julkistus:
5.9.2019

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/index.html