Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Valtaosa vuoden 2018 ympäristöveroista oli energiaveroja - kotitaloudet maksoivat näistä kolmasosan
10.9.2020
Ympäristöverokertymä kasvoi vuonna 2018 noin 2 prosenttia 6,8 miljardiin euroon. Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan noin 7 prosentissa. Teollisuuden maksamat ympäristöverot kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksien maksamat verot pysyivät viime vuoden tasolla. Kotitaloudet olivat kuitenkin edelleen suurin ympäristöverojen maksaja ja maksoivat 47 prosenttia koko kertymästä.

Seuraava julkistus:
Tästä tilastosta ei enää vuonna 2020 ilmesty suomenkielisiä tilastojulkistuksia.

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/index.html