Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Merparten av miljöskatterna år 2018 var energiskatter - hushållen betalade en tredjedel av dem
10.9.2020
Utfallet av miljöskatter ökade år 2018 med omkring 2 procent till 6,8 miljarder euro. Miljöskatternas andel av det totala beskattningsutfallet var oförändrad, omkring 7 procent. Industrins miljöskatter steg med 12 procent från året innan. Hushållens skatter låg på samma nivå som året innan. Hushållen var dock fortfarande den största betalaren av miljöskatter och de betalade 47 procent av hela utfallet.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/index_sv.html