Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen 2020

1 000 euro Årsförändring
2020, preliminära uppgifter 2020 %
B Utvinning av mineral Materiella nettoinvesteringar 643 831 637 565 -1,0
Förädlingsvärde 841 066 804 303 -4,4
Driftsbidrag 485 669 444 326 -8,5
Omsättning 2 202 220 2 247 727 2,1
Nettoresultat 33 391 -134 541 -502,9
C Tillverkning Materiella nettoinvesteringar 3 637 358 3 584 388 -1,5
Förädlingsvärde 28 489 597 28 640 593 0,5
Driftsbidrag 10 784 308 10 971 005 1,7
Omsättning 128 919 701 128 765 150 -0,1
Nettoresultat 4 689 740 4 756 251 1,4
F Byggverksamhet Materiella nettoinvesteringar 942 115 918 529 -2,5
Förädlingsvärde 12 036 418 12 061 916 0,2
Driftsbidrag 2 951 128 3 008 938 2,0
Omsättning 40 347 841 40 380 667 0,1
Nettoresultat 1 941 938 1 983 901 2,2
G Handel Materiella nettoinvesteringar 1 049 041 1 044 037 -0,5
Förädlingsvärde 16 766 983 16 816 467 0,3
Driftsbidrag 5 388 104 5 423 065 0,6
Omsättning 118 373 324 118 489 125 0,1
Nettoresultat 2 859 853 2 488 042 -13,0
H Transport och magasinering Materiella nettoinvesteringar 1 491 151 1 448 748 -2,8
Förädlingsvärde 6 558 592 6 541 381 -0,3
Driftsbidrag 1 187 153 1 245 876 4,9
Omsättning 19 107 909 19 096 996 -0,1
Nettoresultat -721 156 -670 791 -7,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Materiella nettoinvesteringar 233 026 225 773 -3,1
Förädlingsvärde 1 972 436 1 949 375 -1,2
Driftsbidrag 181 642 202 959 11,7
Omsättning 5 463 620 5 426 289 -0,7
Nettoresultat -134 911 -145 638 8,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Materiella nettoinvesteringar 1 361 834 1 329 789 -2,4
Förädlingsvärde 10 952 572 10 872 719 -0,7
Driftsbidrag 4 282 698 4 228 586 -1,3
Omsättning 23 506 136 23 450 732 -0,2
Nettoresultat 1 667 139 1 527 491 -8,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Materiella nettoinvesteringar 276 795 263 492 -4,8
Förädlingsvärde 8 785 351 8 651 317 -1,5
Driftsbidrag 1 673 920 1 612 014 -3,7
Omsättning 17 160 095 17 018 999 -0,8
Nettoresultat 1 807 876 1 159 900 -35,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Materiella nettoinvesteringar 795 412 519 296 -34,7
Förädlingsvärde 6 809 142 6 622 397 -2,7
Driftsbidrag 1 479 575 1 303 791 -11,9
Omsättning 13 079 652 12 654 350 -3,3
Nettoresultat 518 740 452 535 -12,8

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_rev_001_sv.html