Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bokslutsuppgifter med ny statistikenhet 2017

Utöver bokslutsuppgifter som baserar sig på juridiska enheter (FO-nummer) publicerar man nu uppgifter efter näringsgren baserat på företagsenhet när det gäller Struktur- och bokslutsstatistiken. Uppgifter för statistikåret 2017 är nu tillgängliga för första gången.

Företagsenhetens syfte är att beskriva ekonomiska helheter i stället för administrativa strukturer. Utifrån koncernens juridiska enheter (FO-nummer) kan man bilda en eller flera företagsenheter. När det gäller företag som inte hör till någon koncern motsvarar företagsenheten alltid en juridisk enhet. Företagsenheten motsvarar den minsta gruppen av juridiska enheter som i sitt beslutsfattande bildar en självständig produktionsenhet. Företagsenhetens interna transaktioner har eliminerats, vilket innebär att näringsgrensvisa uppgifter avviker från uppgifter som baserar sig på juridiska enheter (FO-nummer)


Senast uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/yrti_2018-12-18_uut_001_sv.html