Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Työpaikat yrityksissä, joita on haettu yrityssaneeraukseen

Työpaikkojen määrä niissä yrityksissä, joita on kalenterivuoden aikana haettu yrityssaneeraukseen. Mikäli henkilökunnan määrätieto on tuntematon oletetaan, että henkilökunnan määrä on yksi.

Vireille pantu yrityssaneeraus

Tilastokeskuksen tilastoissa vireille pannulla yrityssaneerauksella tarkoitetaan kalenterivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä, yhteisöjä, kuolinpesiä ja yksityishenkilöitä.

Kalenterivuoden ensimmäinen hakemus otetaan mukaan tilastoihin vireille pantuna yrityssaneerauksena. Samaa yritystä voidaan hakea yrityssaneeraukseen useita kertoja kalenterivuoden aikana, vain ensimmäinen hakemus tulee tilastoihin vireille pantuna yrityssaneerauksena. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen yrityssaneerausten määrä.

Yrityssaneeraus

Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yrityksen saneerauksesta. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellista asemaa. Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen konkurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa on päättää, onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattuna.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/kas.html