Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista. Vireille pannuilla yrityssaneerauksilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä, yrittäjiä tai yhteisöjä. Kalenterivuoden ensimmäinen yrityssaneeraushakemus tilastoidaan vireille pantuna yrityssaneerauksena. Kalenterivuonna saapuneet samaa yritystä, yrittäjää tai yhteisöä koskevat muut hakemukset näkyvät tilastoissa loppuun käsiteltyinä yrityssaneeraushakemuksina. Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea yrityssaneeraukseen useiden eri velkojien toimesta. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin vireille pantujen yrityssaneerausten määrä. Alueelliset tiedot yrityssaneeraustilastoissa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään myöskin yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kotikunnan perusteella. Muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yritysten velkajärjestelystä. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellista asemaa. Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen konkurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa on päättää, onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattuna.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/meta.html