Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen 2010 pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokituksen 2010 pääluokat Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio euroa/kk
Naiset Miehet
1. desiili Mediaani 9. desiili 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 652 416 1 873 2 550 4 163 2 100 3 306 5 583
1 Johtajat 41 699 2 685 4 562 7 520 3 400 5 555 8 659
2 Erityisasiantuntijat 158 697 2 368 3 508 5 108 2 823 4 058 5 930
3 Asiantuntijat 199 516 2 115 2 735 3 868 2 399 3 254 4 733
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 76 860 1 979 2 455 3 109 1 999 2 666 3 846
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 107 640 1 729 2 067 2 698 1 767 2 287 3 451
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym 659 1 576 2 057 2 579 1 732 2 451 3 552
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 312 1 838 2 337 3 011 1 959 2 620 3 536
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 18 731 1 792 2 314 3 013 1 903 2 650 3 937
9 Muut työntekijät 28 423 1 576 1 898 2 376 1 765 2 197 2 862
X Tuntematon 1 880 1 820 2 521 3 159 1 872 2 666 3 374

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi


Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2010, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen 2010 pääluokan ja sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tau_002_fi.html