Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot ammattiluokan mukaan vuonna 2011

Korjattu 28.8.2012. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio euroa/kk
Naiset Miehet
1. desiili Mediaani 9. desiili 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 669 138 1 920 2 612 4 279 2 146 3 376 5 693
1 Johtajat 39 672 2 829 4 886 7 942 3 449 5 705 8 928
2 Erityisasiantuntijat 164 704 2 463 3 600 5 258 2 925 4 157 6 090
3 Asiantuntijat 199 492 2 198 2 823 4 020 2 458 3 331 4 899
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 81 988 2 011 2 506 3 196 2 000 2 700 3 870
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 114 840 1 773 2 134 2 777 1 804 2 318 3 500
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 578 1 593 2 035 2 643 1 712 2 318 2 865
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 364 1 867 2 341 3 046 2 022 2 634 3 612
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 835 1 837 2 346 3 031 2 002 2 707 3 975
9 Muut työntekijät 27 992 1 599 1 934 2 369 1 787 2 225 2 898
Tuntematon 2 673 1 880 2 533 3 314 1 907 2 740 3 599

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 28.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2011, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot ammattiluokan mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2011/yskp_2011_2012-08-10_tau_002_fi.html