Liitetaulukko 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan vuonna 2017

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Koulutusasteet yhteensä 726 447 370 752 355 695 3 631 2 149 3 220 5 563
Perusaste tai tuntematon 54 058 31 790 22 268 3 074 1 918 2 647 4 739
Toinen aste 234 131 118 328 115 803 2 942 1 980 2 620 4 248
Erikoisammattikoulutusaste 12 753 7 236 5 517 3 453 2 292 3 220 4 870
Alin korkea-aste 102 199 40 318 61 881 3 695 2 400 3 321 5 408
Alempi korkeakouluaste 171 531 93 322 78 209 3 666 2 360 3 359 5 322
Ylempi korkeakouluaste 135 269 70 579 64 690 4 785 2 838 4 347 7 150
Tutkijakoulutusaste 16 506 9 180 7 327 5 161 3 499 4 770 7 247

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2017, Liitetaulukko 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_004_fi.html