Erityisselvitykset

Maksulliset erityisselvitykset tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäisenä taulukkona, taulukkopakettina, tilastollisena selvityksenä, graafisina kuvioina tai teemakarttoina. Erityisselvityksissä käytetään Tilastokeskuksen eri tilastojen aineistoja, kuten esim. väestö-, työssäkäynti-, asuntokunta-, asunto-, ja rakennusaineistoja.

Erityisselvityksestä tehdään kirjallinen tietopalvelusopimus. Sopimus voidaan tehdä joko kertaluonteisena tai jatkuvana toimeksiantona. Jatkuva toimeksianto toimitetaan asiakkaalle vuosittain aina uusien aineistojen valmistuttua. Erityisselvityksenä tehty toimeksianto hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan.

Lisätietoja: tietopalvelu p. 029 551 2220 tai Kysy tilastoista -lomakkeella.

Katso myös haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut.

Räätälöidyt palvelut

Räätälöidyt palvelut ovat valmiita kokonaisuuksia, joita voidaan muokata tiedonkäyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Liiketoiminnan suhdannekehitystä kuvaavaa tilastotietoa
SeutuNet
Seutukuntia ja kuntia koskevaa tilastotietoa

Päivitetty 10.9.2020