Hyvinvointikatsaus 2/2013 – Teema: Asuminen

Kesäkuu 2013

PÄÄKIRJOITUS

  • Asuminen monipaikkaistuu – pysyvätkö politiikka ja tilastointi perässä? Kirsti Ahlqvist

HYVINVOINTIKYSYMYS

  • Vapaa-ajan asumisen muutos nostaa esille tarpeen tarkastella asumisen monipaikkaisuutta, Kati Pitkänen

TEEMA Asuminen

ARTIKKELEITA

TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA

KOLUMNI

  • Valoa kansalle, Markku Koski
  • Luontoon omalla avaimella, Seppo Paananen

KIRJOJA

  • Määräaikainen työ viivästyttää koulutettujen naisten perheellistymistä, Mia Hakovirta

Hanna Sutela: Määräaikainen työ ja perheellistyminen Suomessa 1984−2008. Tutkimuksia 259. Helsinki: Tilastokeskus.

  • Tarkan ajattelun tuotoksia, Jussi Melkas

Pertti Töttö: Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Vastapaino 2012.

  • Viisi näkökulmaa oikeudenmukaisuuteen, Kirsti Ahlqvist

Kaisa Herne: Mitä on oikeudenmukaisuus? Helsinki: Gaudeamus 2012.

  • Tavoitteena ekososiaalinen hyvinvointi, Kaisa Saarenmaa

Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kela 2012.

NUMEROITA

TÄTÄ TILASTOIDAAN

Työoloista tietoa jo lähes 40 vuoden ajalta, Hanna Sutela


Päivitetty 3.6.2013