Tilastollinen aikakauslehti 3/2001

Teema: Eurooppalainen tietoyhteiskunta

Sisällysluettelo

Mika Pantzar Kohti kiireetöntä tietoyhteiskuntaa
Sirkku Kristiina Hellsten Matkalla tietodemokratiaan? Ajatuksia faktoista, visioista ja arvoista informaatioyhteiskunnassa
Juha Nurmela Hyötyä ja iloa Internetistä - harkitusti (haastattelu)
Lea Parjo Tietoyhteiskunta kansainvälisesti (haastattelu)
Päivi Keinänen Informaatiosektori - eräs määrittely-yritys (pdf)
Juha Nurmela Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ansat
Virpi Oksman, Pirjo Rautiainen Tää on mun elämänkapula. Matkaviestintä lasten ja nuorten arjessa
Risto Heinonen Digitaaliset jäljet. Identiteettisuoja ja tunnistaminen tietoverkoissa
Kysymyksiä asiantuntijoille (toim.) EU ja suomalaisten sosiaalitilastojen eurooppalaistuminen
Ilja Kristian Kavonius Palkkojen osuus kansantulosta toimialoittain ja eurooppalaisittain
Liisa Uusitalo Kulutustutkimuksen muutos ja tilastoaineistojen käyttö
Kathy Foley Moderni identiteetti
Raija Julkunen Hyvinvointivaltion hienosäätöäkö? Kun Suomi liittyi globaalitalouteen

Surveypäiväkirja

Markku Heiskanen Pohjoismaat koulun penkillä. Kato haastattelututkimuksissa

Kirjoja

Helena Laaksonen Vaimonpuolten luokittelun vaikeus ja naisten työn näkymättömyys (Merja Kinnunen: Luokiteltu sukupuoli)
Markku Heiskanen Kyselyt postiin ja Internetiin (Don A. Dillman: Mail and Internet Surveys. The Tailored Design Method)


Päivitetty 1.11.2004