Statistisk årsbok för Finland

Statistisk årsbok för Finland är en sammanställning av information och statistik om många olika ämnen, t.ex. befolkning, ekonomi, transport, utbildning, hälsovård, val, konsumtion och priser. I boken ingår både den senaste informationen och långa tidsserier.

Den första årsboken utkom år 1879. I de gamla årsböckerna finns täckande information om utvecklingen av det finländska samhället och Finlands befolkning.

Årsboken kan läsas på många språk och i många format

Årsboken har publicerats på många språk. Från allra första början till våra dagar har årsboken publicerats på finska och svenska. Under vissa år har man gett ut separata publikationer på de olika språken, medan språkversionerna andra år fått ta plats i samma publikation. I dagsläget ges årsboken ut som en trespråkig publikation (finska, svenska, engelska).

Publikationsspråk under olika år:

  • finska, svenska: fr.o.m. år 1879
  • engelska: fr.o.m. år 1953
  • franska: åren 1879–1952
  • ryska: åren 1892–1916.

Alla årsböcker med finskspråkigt innehåll har digitaliserats till pdf-filer. I de gamla publikationerna ingår förutom finska ofta ett annat språk – franska, svenska eller engelska – vilket innebär att många gamla digitaliserade publikationer kan läsas utan kunskaper i finska.

Fr.o.m. år 1999 har innehållet i årsboken publicerats på finska, svenska och engelska också som en tabelltjänst som baserar sig på Excel-filer.

Bekanta dig med årsböckerna

Rådgivning

Om du behöver hjälp med gamla årsböcker, kontakta Statistikcentralens informationstjänst: