Kuntien tilastolliset osa-alueet

Tilastokeskus ylläpitää kuntien tilastollisten osa-alueiden kartta-aineistoa ja luokitusta osa-alueittaista tilastotuotantoa varten. Kunnat päättävät itse aluejaosta ja siihen tehtävistä muutoksista. Tilastokeskus ylläpitää aineistoa kuntien tarpeiden mukaan ja aineiston päivitys tehdään vuosittain. Ylläpidetyt tiedot johdetaan tilastotuotantojärjestelmään, josta ne ovat osa-alueittaisen tilastotuotannon käytettävissä.

Tilastokeskus ei luovuta kuntien tilastollisten osa-alueiden kartta-aineistoa kuin kunnalle itselleen, sillä kunta omistaa oikeudet aineistoonsa. Kunnilla on käytettävissä Tilastokeskuksen Extranet-palvelu, josta kartta-aineiston voi ladata. Palvelusta voi ladata myös kunnan osa-alueiden luokituksen ja nimistön sekä saada ohjeistusta osa-alueiden päivittämiseen.

Siirry Extranet-palveluun (vain kunnille).

Huom! Selainsovellus toimii parhaiten Mozilla Firefoxissa tai Google Chromessa.

Esimerkki tilastollisten osa-alueiden luokituksesta

Kunta Osa-alue Nimi
049 049 Espoo
049 0491 1 Suur-Leppävaara
049 049101 11 Kanta-Leppävaara
049 049101001 111 Pohjois-Leppävaara
049 049101002 112 Etelä-Leppävaara
049 049101003 113 Mäkkylä
049 049101004 114 Lintukorpi
049 049101005 115 Lintulaakso
049 049101006 116 Uusmäki
049 049101007 117 Lintumetsä
049 049101008 118 Perkkaa
049 049103 13 Kilo - Karakallio
049 049103001 131 Nuijala
049 049103002 132 Kuninkainen
049 049103003 133 Karakallio

Päivitetty 17.8.2023