Taulukko- ja muuttujaluettelo

Taulukoiden päivitys

Kaikki taulukot päivitetään vuosittain. Kunkin taulukon kohdalla kerrotaan päivityskuukausi.

Taulukoiden alueluokitus

Taulukoiden alueluokitus on julkaisuvuoden alueluokitus. Poikkeuksen tekee Aluetalous-aihealueen alueluokitus, joka muista poiketen on aina tilastovuoden alueluokitus.

Taulukot aihealuettain

Aluetalous

HUOM! Aihealueen alueluokitus on muista aihealueista poiketen aina tilastovuoden alueluokitus. Samat taulukot löytyvät myös StatFinistä, kohdasta Kansantalouden aluetilinpito. 

1. Bruttokansantuote asukasta kohden alueittain, 2000-

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Tiedot: Käypiin hintoihin, Indeksi (koko Suomi = 100), Indeksi (ostovoimakorjattu, Euroalue = 100), Indeksi (ostovoimakorjattu, EU27 = 100), Volyymisarja (viitevuosi 2010), Keskiväkiluku, Volyymisarja (viitevuosi 2015)

2. Tulot ja tuotanto alueittain, 2000-

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, P1R Tuotos perushintaan, ... (9)
 • Toimiala: Yhteensä, kirjaintaso + osittain 2-nro-taso
 • Sektori: S1 Koko kansantalous, S1Y Yksityinen sektori, S13 Julkisyhteisöt
 • Tiedot: Käypiin hintoihin (miljoonaa euroa), Edellisen vuoden hinnoin (miljoonaa euroa), Volyymin muutokset (%), Arvon muutokset (%), Hinnan muutokset (%)

3. Investoinnit ja kiinteä pääoma alueittain, 2000 - 

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Taloustoimi: P51K Kiinteän pääoman bruttomuodostus, menona
 • Toimiala: Yhteensä, kirjaintaso + osittain 2-nro-taso
 • Sektori: S1 Koko kansantalous, S1Y Yksityinen sektori, S13 Julkisyhteisöt
 • Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, N114-N117 Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus
 • Tiedot: Käypiin hintoihin (miljoonaa euroa), Edellisen vuoden hinnoin (miljoonaa euroa)

4. Kotitalouksien tulot ja menot alueittain, 2000-

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Taloustoimi: B2N Toimintaylijäämä (netto), B3N Sekatulo (netto), ... (13)
 • Sektori: S14 Kotitaloudet
 • Tiedot: Käypiin hintoihin (miljoonaa euroa)

5. Työllisyys ja työtunnit alueittain, 2000-

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Taloustoimi: E1 Työlliset (kotimaa), E11 yrittäjät (kotimaa), E12 Palkansaajat (kotimaa), E2 Tehdyt työtunnit, E21 Yrittäjien tehdyt työtunnit, E22 Palkansaajien tehdyt työtunnit
 • Toimiala: Yhteensä, kirjaintaso + osittain 2-nro-taso
 • Sektori: S1 Koko kansantalous, S1Y Yksityinen sektori, S13 Julkisyhteisöt
 • Tiedot: Alkuperäinen sarja
 • 6. Tietoja henkeä kohden alueittain, 2000-

 • Alue [tilastovuoden mukainen]: Koko maa, MA1 Manner-Suomi, SA1 Helsinki-Uusimaa, . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .  
 • Taloustoimi: B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan, B6N Käytettävissä oleva tulo (netto)
 • Tiedot: Käypiin hintoihin (euroa), Edellisen vuoden hinnoin (euroa), Volyymin muutokset (%), Arvon muutokset (%), Hinnan muutokset (%), Keskiväkiluku

Asuminen

1. Asuntojen käytössäolo ja asukkaat 1995 -

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, . . .
 • Tiedot: Asunnot yhteensä, lkm, Asukkaat yhteensä, henkilöä, Asuntoja/1000 asukasta, lkm, Asuntoja vakinaisessa asuinkäytössä, lkm, . . . , Asuntoja ei-vakinaisessa asuinkäytössä, % (6)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

2. Asunnottomat 1993-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, . . .
 • Tiedot: Asunnottomia 1000 asukasta kohti, henkilöä, Asunnottomat, (2)
 • Päivitys: syyskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

3. Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan 1995-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, . . .
 • Tiedot: Asuntokuntien pinta-ala yhteensä, m2, Asuntokunnissa henkilöitä yhteensä, Asuntokun-tien pinta-ala keskimäärin, m2/hlö, 4+ asuntokuntien pinta-ala yhteensä, m2, . . . , 5+ asuntokun-tien pinta-ala keskimäärin, m2/hlö (9)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

4. Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista 1995-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, . . .
 • Tiedot: Asuntokunnat yhteensä, lkm, Vähintään 2 hlön asuntokunnat, lkm, Ahtaasti asuvat (nor-mi 4) väh.  2 hlön asuntokunnat, lkm, Ahtaasti asuvat ( normi 4 ) väh.  2 hlön asuntokunnat, %, . . . , Tuntematon (10)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

5. Asuntojen varustetaso 2005-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, . . .
 • Tiedot: Asunnot yhteensä, lkm, Puutteellisesti varustetut asunnot, lkm, Puutteellisesti varustetut asunnot, %, (3)
 • Päivitys: syyskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

6. Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 2005-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, …
 • Tiedot: Kaikki asuntokunnat, lkm, Vuokra-asunnossa asuvat asuntokunnat, lkm, Omistusasun-nossa asuvat asuntokunnat, lkm, Asumisoikeusasunnossa asuvat asuntokunnat, lkm, . . . , Muu tai tuntematon asuntokuntien osuus, % (9)
 • Päivitys: lokakuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

Koulutus

1. Opiskelijat 2004-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2004, 2005, 2006, . . .
 • Tiedot: Perusasteen koulutus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulutus, Yliopistokoulutus (5)
 • Päivitys: joulukuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

2. Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan 1999-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, . . .
 • Tiedot: Oppilaitokset yhteensä, lkm, Peruskoulut, lkm, Peruskouluasteen erityiskoulut, lkm, Lu-kiot, lkm, . . . , Muut oppilaitokset, lkm (19)
 • Päivitys: helmikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

3. Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso 2000-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, . . .
 • Tiedot: 15-v.  täyttänyt väestö, Tutkinnon suorittaneita yhteensä, Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v.  täyttäneistä, %, Korkea-aste yhteensä, . . . , Koulutustaso (13)
 • Päivitys: joulukuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

Liikenne

1. Autojen lukumäärät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Ensirekisteröinnit, lkm, Henkilöautot yhteensä, lkm, Yksityiset henkilöautot, lkm, Yksityiset henkilöautot tuhatta asukasta kohden, . . . , Tieliikenneonnettomuudet, lkm (6)
 •  Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

2. Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima 2018-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue …
 • Vuosi: 2018, …
 • Tiedot: Ensirekisteröinnit, lkm, Bensiini, Bensiini, %, Diesel, . . . , Muut yhteensä (13)
 • Päivitys: maaliskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

Rakentaminen

1. Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä 2005-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, . . .
 • Tiedot:     Asuinrakennukset yhteensä, lkm, Erilliset pientalot, lkm, Rivi- ja ketjutalot, lkm, Kerrostalot, lkm, . . . , Kesämökit, lkm (14)
 • Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

2. Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan 2005-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, . . .
 • Tiedot: Rakennukset yhteensä, m2, Asuinrakennukset, m2, Liikerakennukset, m2, Toimistora-kennukset, m2, . . . , Muut rakennukset, m2 (11)
 • Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

3. Valmistuneiden asuntojen määrät 1995-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Valmistuneet asunnot yhteensä, lkm, Valmistuneet kerrostaloasunnot yhteensä, lkm, (2)
 • Päivitys: joulukuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

4. Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat 1995-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Myönnetyt rakennusluvat, m3, Aloitetut rakennukset, m3, Valmistuneet rakennukset, m3, (3)
 • Päivitys: joulukuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

5. Asuntokanta huoneluvun mukaan 1995-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, . . .
 • Tiedot: Asunnot yhteensä, lkm, 1 huone, 2 huonetta, 3 huonetta, . . . , Huoneluku tuntematon (7)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

6. Asuntokanta rakennusvuoden mukaan 2000-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .
 • Tiedot: Kaikki asunnot yhteensä, lkm, Asunnot -1920, Asunnot 1921-1949, Asunnot 1950-1959, . . . , Kerrostaloasunnot, rakennusvuosi tuntematon (22)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

Rikollisuus

1. Poliisin tietoon tulleet rikokset 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Omaisuusrikokset/1000 asukasta, Omaisuusrikokset, Henkeen ja terveyteen kohdistu-neet rikokset/1000 asukasta, Henkeen ja terveyteen kohd.  rikokset, (4)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

Tulot ja huoltosuhteet

1. Tulonsaajat ja tulot 2007-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2007, 2008, 2009, . . .
 • Tuloluokka: Yhteensä, 2-2999, 3000-5999, 6000-8999, . . . , 92000+ (15)
 • Tulokäsite: Valtionveronalaiset tulot, Osinkoverouudistuksen vertailukelpoisesti huomioivat tulot (2)
 • Tiedot: Tulonsaajien lukumäärä, Tulo, Keskitulo, Mediaanitulo (4)
 • Päivitys: maaliskuussa julkaistaan toissa vuoden tiedot

2. Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde 1990 -

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Taloudellinen huoltosuhde, Väestöllinen huoltosuhde (2)
 • Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot väestöllisestä huoltosuhteesta, joulukuussa taloudellisesta huoltosuhteesta

Työmarkkinat

1. Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus 1991-

 • Alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue …
 • Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, . . .
 • Tiedot: Työttömät työnhakijat yhteensä, henkilöä, Pitkäaikaistyöttömät, henkilöä, Pitkäaikais-työttömien osuus kaikista työttömistä, %, Nuorisotyöttömät, henkilöä, . . . , Työvoimakoulutuk-sessa, henkilöä (8)
 • Päivitys: helmikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot 

2. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät 2005-

 • Alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, …
 • Tiedot: Väestö yhteensä, henkilöä, Työvoima yhteensä, henkilöä, Työlliset, henkilöä, Työttömät, henkilöä, . . . , Alueella työssäkäyvät yrittäjät, henkilöä (18)
 • Päivitys: helmi-maaliskuussa julkaistaan toissa vuoden tiedot

3. Alueella asuvat työlliset, alueella työssäkäyvät,sekä työpaikkaomavaraisuus 2007-

 • Alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, …
 • Toimiala (TOL2008): Kaikki toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoi-minta ja louhinta, C Teollisuus, . . . , X Toimiala tuntematon (23)
 • Tiedot: Alueella asuva työllinen työvoima, henkilöä, Alueella työssäkäyvät, henkilöä, Työpaik-kaomavaraisuus, %, (3)
 • Päivitys: helmi-maaliskuussa julkaistaan toissa vuoden tiedot

4. Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat 2007-

 • Alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .  
 • Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, …
 • Tiedot: Työpaikat yhteensä, lkm, Informaatiosektorin työpaikat yhteensä, lkm, Informaatiosekto-rin työpaikat, %, Tavaratuotannon työpaikat, lkm, . . . , Sisältötuotannon työpaikat, lkm (6)
 • Päivitys: helmi-maaliskuussa julkaistaan toissa vuoden tiedot

5. Työllisten osuus väestöstä sekä työttömien osuus työvoimasta 2000-

 • Alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .  
 • Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, . . .
 • Tiedot: 18-64 -v.  työllisten osuus samanikäisestä väestöstä, %, 18-64 -v.  työttömien osuus sa-manikäisestä työvoimasta, %, (2)
 • Päivitys: joulukuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

6. Pendelöinti 2005-

 • Asuinalue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue …
 • Työpaikan alue: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue …
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, . . .
 • Tiedot: Työlliset
 • Päivitys: helmi-maaliskuussa julkaistaan toissa vuoden tiedot

Vaalit

1. Kunnallisvaalit 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2017

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2017 (7)
 • Tiedot: Äänioikeutetut yhteensä, Äänioikeutetut miehet, Äänioikeutetut naiset, Äänestäneet yh-teensä, . . . , Ehdokkaiden lukumäärä (10)
 • Päivitys: 2021

2. Eduskuntavaalit 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 (8)
 • Tiedot: Äänioikeutetut yhteensä, Äänioikeutetut miehet, Äänioikeutetut naiset, Äänestäneet yh-teensä, . . . , Äänestysprosentti, naiset (9)
 • Päivitys: 2023

3. Europarlamenttivaalit 1999, 2004, 2009, 2014 ja 2019

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .  
 • Vuosi: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 (5)
 • Tiedot: Äänioikeutetut yhteensä, Äänioikeutetut miehet, Äänioikeutetut naiset, Äänestäneet yh-teensä, . . . , Äänestysprosentti, naiset (9)
 • Päivitys: 2024

4. Presidentinvaalit 1994, 2000, 2006, 2012 ja 2018

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .  
 • Vuosi: 1994, 2000, 2006, 2012, 2018 (5)
 • Tiedot: 1.  kierros, äänioikeutetut yhteensä, 1.  kierros, äänioikeutetut, miehet, 1.  kierros, äänioikeutetut naiset, 1.  kierros, äänestäneet yhteensä, . . . , 2.  kierros, äänestys% naiset (18)
 • Päivitys: 2024
 • 5. Aluevaalit 2022

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .  
 • Vuosi: 2022 (1)
 • Tiedot: Äänioikeutetut yhteensä, Äänioikeutetut miehet, Äänioikeutetut naiset, Äänestäneet yhteensä, . . . , Äänestysprosentti, naiset (9)
 • Päivitys: 2025

Väestö

1. Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan 1990 -

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, . . .
 • Tiedot: Koko väestö yhteensä, Miehet yhteensä, Naiset yhteensä, 0-6-vuotiaat, . . . , Ruotsinkieli-set 85- -vuotiaat (22)
 • Päivitys: maaliskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

2. Syntyneet ja kuolleet 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, . . .
 • Tiedot: Syntyneet yhteensä, Kuolleet yhteensä (2)
 • Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

3. Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, . . .
 • Kansalaisuus: Kaikki maat, Ulkomaat, Suomi, Ruotsi, Muut Pohjoismaat, . . .  (14)
 • Tiedot: Kaikki maat, Ulkomaat, Suomi, Ruotsi, . . . , Tuntematon (14)
 • Päivitys: maaliskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

4. Perheet perhetyypin mukaan 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, . . .
 • Tiedot: Kaikki perheet yhteensä, Aviopari ja lapsia -perheet, Aviopari ilman lapsia -perheet, Avopari ja lapsia -perheet, . . . , Isä ja lapsia perheet (7)
 • Päivitys: lokakuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

5. Asuntokunnat koon mukaan 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, . . .
 • Tiedot: Asuntokunnat yhteensä, lkm, Asuntokunnan koko 1henkilö, lkm, Asuntokunnan koko 2 henkilöä, lkm, Asuntokunnan koko 3 henkilöä, lkm, . . . , Asuntokunnan koko yli 5 henkilöä, lkm (7)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

6. Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2019- 2040

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . . .
 • Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, . . . , 2040 (23)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset (3)
 • Päivitys: Noin kolmen vuoden välein

7. Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan 1987-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, . . .
 • Tiedot: Alueen nettomaassamuutto, yhteensä, Alueelle muuttaneet, yhteensä, Alueelle muutta-neet 0-6 -vuotiaat, Alueelle muuttaneet 7-14 -vuotiaat, . . . , Maastamuuttaneet yli 64 -vuotiaat (24)
 • Päivitys: toukokuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

8. Taajama-aste 2005-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, …
 • Väestö: Taajama-aste, % (1)
 • Päivitys: syyskuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot

9. Väestöntiheys 1990-

 • Alueluokitus [julkaisuvuoden mukainen]: Koko maa, MANNER - SUOMI, AHVENANMAA - ÅLAND, Suuralue . . .
 • Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, . . .
 • Väestö: Väestö, henkilöä, Maapinta-ala, km2, Väestöntiheys, henkilöä/km2 (3)
 • Päivitys: huhtikuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot