Julkaistu: 18.2.2022

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto kasvoi tammikuussa 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto oli kasvussa vuoden 2022 tammikuussa. Pikaestimaatin mukaan kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,2 prosenttia joulukuulta tammikuulle. Työpäiväkorjatun sarjan muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli puolestaan 5,6 prosenttia.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 4,5 prosenttia vuodentakaisesta. Marraskuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %
2020M01-2022M01*

Kuvio 2: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat, 2014M012-2021M12

Lisätietoja: yliaktuaari Sini Liukkonen 029 551 3024

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot