Julkaistu: 19.5.2022

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto pysyi huhtikuussa edellisen kuukauden tasolla

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kausitasoitettu tuotanto pysyi edellisen kuukauden tasolla vuoden 2022 huhtikuussa. Työpäiväkorjattu sarja kasvoi 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi maaliskuussa 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Maaliskuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %,
2020M04-2022M04*

Kuvio 2: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat, 2015M03-2022M03

Lisätietoja: yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621 ja aktuaari Miia Koivisto 029 551  3656

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot