Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi kuvaa metsäalan koneisiin, autoihin ja mobiilihakkureiden sekä turpeen nostoon liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia.

Metsäalan koneista tuotetaan metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden indeksiä sekä erillisiä hakkurin kustannusindeksiä ja jatkuvatoimisen maanmuokkauksen kustannusindeksiä. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin yhteydessä julkaistaan myös puutavarayhdistelmän kustannusindeksin ja turpeennoston konekustannusindeksin pisteluvut, hakkurin sekä jatkuvatoimisen maanmuokkauksen pisteluvut. Kaikista indekseistä on saatavilla indeksipistelukuja kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Indeksi on maksullinen. Se toimitetaan tilaajille Excel-tiedostona.

Kestotilaus (12 kpl/v.): 300 €/v. + arvonlisävero 24 %

Kertatilaus: 150 € + arvonlisävero 24 %

Tilaa indeksi

Julkaisupäivät

Indeksin ajankohta Päivä
joulukuu 2021 24.1.
tammikuu 2022 23.2.
helmikuu 2022 23.3.
maaliskuu 2022 25.4.
huhtikuu 2022 23.5.
toukokuu 2022 23.6.
kesäkuu 2022 25.7.
heinäkuu 2022 23.8.
elokuu 2022 23.9.
syyskuu 2022 24.10.
lokakuu 2022 23.11.
marraskuu 2022 23.12.

Käyttäjän käsikirjat

Lisätiedot ja tiedustelut

s-posti: kui.tilastokeskus@stat.fi

Mikko Hagelberg, p. 029 551 3387
Anne Vironkannas, p. 029 551 3369
Pentti Wanhatalo, p. 029 551 2685