Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2021. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Palveluhinnat

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. Työkustannuksiin lisätään toimeksiantoon liittyvät tietotekniset kustannukset.

Palvelu Hinta
Käyttölupahakemuksen käsittelykulut, sisältää yhden tunnin selvitystyötä
  • käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä
  • käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus
500 €
Työtuntihinta 105 € / tunti
Käyttöluvan laajentaminen/jatkaminen 500 €
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Valmisaineistot

Valmisaineistojen hinta perustuu aineistojen ylläpitoon ja aineistoihin liittyvään asiakaspalveluun kuluvaan työmäärään.

Aineisto Kansio Hinta
EDUC opiskelijat EDUC_OPISK 300 €
EDUC toisen asteen yhteishaku EDUC_TYHR 300 €
EDUC tutkintorekisteri EDUC_TREK 300 €
EDUC korkeakoulujen opiskelijarekisteri EDUC_VIRTA 500 €
EDUC ylioppilaskirjoitusten tulokset (YTL) EDUC_YTL 500 €
FIRM alueelliset yritystoimintatiedot FIRM_PROD 300 €
FIRM globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen FIRM_GVC 300 €
FIRM hyödykkeet: tuotteet sekä aineet ja tarvikkeet FIRM_COMMOD 300 €
FIRM ICT-aineistot FIRM_ICT

300 €

FIRM tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot FIRM_RDINNO 300 €
FIRM kausiveroaineisto FIRM_VAT 300 €
FIRM konkurssit, yrityssaneeraukset FIRM_BANKR 300 €
FIRM konsernit FIRM_GROUP 300 €
FIRM kuluttajahintaindeksin aineisto FIRM_CPI 300 €
FIRM oikeudellisten yksiköiden perustiedot FIRM_BASE 300 €
FIRM patentointi FIRM_PAT 300 €
FIRM perheyritysaineisto FIRM_FAMBUS 300 €
FIRM suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla FIRM_OFATS 300 €
FIRM tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa FIRM_TRADE 300 €
FIRM tieliikenteen tavarankuljetukset FIRM_TRANS 300 €
FIRM tilinpäätösaineistot FIRM_FSS 300 €
FIRM yrityskohtaiset henkilöstöominaisuudet ja yritysten ammattirakenteet FIRM_EMPENT 300 €
FIRM työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto, toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet ja toimipaikkojen ammattirakenteet FIRM_EMPEST 300 €
FIRM ulkomainen omistajuus FIRM_IFATS 300 €
FIRM yritysrekisterin toimipaikat FIRM_ESTAB 300 €
FIRM yritysrekisterin yritykset FIRM_ENTER 300 €
FIRM yritysten demografiatiedot FIRM_DEMOG 300 €
FIRM yritystuet FIRM_SUBSID 300 €
FLOWN omistajatiedot FLOWN 300 €
FOLK asuinliitot FOLK_ASLII 300 €
FOLK asuntokuntatiedot FOLK_ASKUN 300 €
FOLK jaksotiedot FOLK_JAKSOT 300 €
FOLK lapsi-vanhemmat sekä lapsi-vanhempi -vuosi FOLK_LAPS 150 €
FOLK muutot FOLK_MUUTTO 300 €
FOLK perhetiedot FOLK_PERH 300 €
FOLK perustiedot FOLK_PERUS 300 €
FOLK tulotiedot FOLK_TULO 300 €
FOLK tutkinnot FOLK_TUTK 300 €
FOLK työssäkäyntitiedot FOLK_TKT 300 €
FOLK väestölaskennan otosaineisto vuodelta 1950 FOLK_VL50 300 €
FOLK väestölaskennan kokonaisaineisto vuosilta 1970, 1975, 1980 ja 1985 FOLK_VL7085 300 €
INFRA Sijaintitietomoduuli INFRA_SIJAINTI 150 €
KELA perustulokokeilurekisteri: perustulojaksot, perustulokokeilun kohdejoukko, perustulomaksut, poiskuittaukset etuuksista KELA_perustulorekisteri 300 €
PRH kaupparekisterin vastuuhenkilötiedot PRH_BOARD 300 €
SES palkkarakenne SES 1000 €
SURV työvoimatutkimuksen haastatteluaineistot SURV_TYTI ensimmäinen vuosi 500 €,
seuraavat vuodet 400 € sekä muut kulut (300 €  tai tuntihinnoittelu jos sisältää rekisteriyhdistelyä)
TAX tulorekisterin etuustiedot TAX_BENEFIT 500 €
TAX tulorekisterin tulotiedot TAX_INCOMES 500 €
TAX työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus verohallinnolle TAX_XPER 300 €
TEM/URA-aineisto Tem_URA 500 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työpaikka Tem_tyopaikka 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työkunto Tem_tyokunto 300 €
TEM Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työnhakija Tem_tyonhakija 300 €
TEM Työ- ja elinkeinomineisteriön työvälitysaineisto: Työnhaku Tem_tyonhaku 300 €
TRAFI moottoriajoneuvokanta, omistaja/haltijatiedot TRAFI_omistaja Etäkäytön konepakettihinnoittelu
TRAFI moottoriajoneuvokanta, ajoneuvotiedot TRAFI_ajoneuvo Etäkäytön konepakettihinnoittelu
TULLI tavaroiden ulkomaankauppa TULLI_ENTER 300 €
TULLI hyödyketason tiedot TULLI_COMMOD 300 €

Mikrosimulointiaineistot

Aineisto Hinta
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle Etäkäytön konepakettihinnoittelu
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 1000 € / aineistovuosi
Kulutustutkimuksen palveluaineiston mikrosimulointiversio v. 2012 aineisto (molemmat versiot): 3900 €;
v. 2016 aineisto: 3900 €;
kaikki aineistot: 5175 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen käyttömaksu, joka sisältää sekä etäkäytön käyttömaksun että avaus- ja ylläpitomaksut. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin. 

Konepakettikohtaiset hinnat

Konepaketti Hinta
S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2250 € / vuosi
M (16 GB RAM, 6 ydintä) 2750 € / vuosi
L (32 GB RAM, 8 ydintä) 3500 € / vuosi
XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 4800 € / vuosi

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi (tammi-kesäkuu / heinä-joulukuu). Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi. Hinta sisältää ensimmäisen vuoden avausmaksun.

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.