Aineiston toimitusmuodot

Yksikkötason aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta sekä tutkimuslaboratoriossa. Aineistoja voidaan myös luovuttaa tutkimuskäyttöön otosaineistoina tietosuojasäädösten sallimissa rajoissa. Kokonaisaineistoiksi tulkittavia ja välillisesti tunnistettavissa olevia aineistoja voi saada ainoastaan etäkäyttöön tai tutkimuslaboratoriossa käytettäviksi.

Etäkäyttö

Organisaatio voi tehdä Tilastokeskuksen kanssa sopimuksen tutkimusaineistojen etäkäytöstä, jolloin tutkijan työasemalta avataan etäyhteys Tilastokeskuksen palvelimelle verkkoyhteyden kautta. Tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen aineistoja suojatusti. Etäkäyttöön on mahdollista saada myös aineistoja, joita ei ole suojattu välilliseltä tunnistamiselta. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta.

Käyttö tutkimuslaboratoriossa

Tutkimuslaboratoriossa tutkija voi käsitellä suojattuja aineistoja käyttöönsä varatulla tietokoneella. Tutkimuslaboratoriossa on mahdollista käsitellä myös aineistoja, joita ei ole suojattu välilliseltä tunnistamiselta. Tutkijapaikan vuokraamalla tutkija saa pääsyn käyttöluvan mukaisiin suojattuihin aineistoihin, opastusta aineistojen mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä tarvittavan tietotekniikan ja tuen.

Aineistot ovat pääasiassa SAS-ohjelmiston muodossa. Analysoinnissa voidaan lisäksi käyttää esimerkiksi Stata-, SPSS- ja R-ohjelmistoja. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää tutkimuslaboratoriosta pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tutkimuslaboratorion käytöstä laskutetaan tutkijapalveluiden hinnaston mukaisesti.