Vuosisadan lähteet

Tätä sivua ei enää päivitetä. Päivitetyn pitkien aikasarjojen listan löydät Historiallisen tilastotiedon oppaasta.

Suomen tilastollinen vuosikirja 1917 Doria-palvelussa

Keräsimme listan lähteistä, joiden avulla voi tutustua itsenäisyyden ajan lukuihin, osin vähän vanhempiinkin. Mukana on myös 1920- ja 1930-luvuilta alkavia tilastoja.

Pitkiä aikasarjoja on saatavana StatFin-tietokannassa ja Suomen tilastollisissa vuosikirjoissa. Vanhoja tilastojulkaisuja on vapaasti käytettävinä pdf-tiedostoina Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa.

Hinnat ja kustannukset

Kansantalous

Kauppa (ulkomaankauppa)

Koulutus

Kulttuuri

Liikenne ja liikenneonnettomuudet

Maa-, metsä- ja kalatalous

Oikeus

Teollisuus

Terveys ja kuolemansyyt

Vaalit

Väestö

Ympäristö

Tilastotietoa Helsingistä

Helsingin seudun historiallisia tilastotietoja on myös Helsingin seudun aluesarjat -verkkopalvelussa. Palvelu on pääkaupunkiseudun kuntien toteuttama, eikä Tilastokeskus vastaa sen sisällöstä. Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1905–2008 ovat verkossa pdf-tiedostoina.

Kirjallisuutta

Tilastojulkaisujen lisäksi ilmiöiden kehitystä tilastojen valossa on analysoitu ja kuvattu myös muussa kirjallisuudessa. Monipuolinen katsaus kehitykseen on Tilastokeskuksen vuonna 2000 julkaisemassa kirjassa Suomen vuosisata. Oheiseen listaan olemme koonneet lisäksi muutamia keskeisiä lähteitä.

Asuntopalvelukset Suomessa 1860–1965. Heikkonen, Eero (1971). Suomen Pankki.

Kauppa Suomessa 1860–1960. Forssell, Osmo (1979). Suomen Pankki.

Liikenne Suomessa 1860–1913. Peltonen, Matti Tapani (1983). Suomen Pankki.

Liikenne Suomessa 1900–1965. Leppänen, Seppo (1973). Suomen Pankki.

Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa 1900–1960. Kohi, Pertti (1977). Suomen Pankki.

Metsätaloustuotanto Suomessa 1860–1965. Kunnas, Heikki J. (1973). Suomen Pankki.

Rahan tarjonta Suomessa 1868–1980. Autio, Jaakko (1996). Suomen Pankki.

Sata vuotta maatalouslaskentaa. Lento, Katri (toim.) (2010). Tike.

Suomalaisen arjen historia. 3, Modernin Suomen synty. Häggman, Kai (päätoim.) (2007). Weilin + Göös.

Suomalaisen arjen historia. 4, Hyvinvoinnin Suomi. Häggman, Kai (päätoim.) (2008). Weilin + Göös.

Suomen talous 1860–1985 : Kasvu ja rakennemuutos. Hjerppe, Riitta (1988). Suomen Pankki.

Suomen taloushistoria. 1, Agraarinen Suomi. Jutikkala, Eino; Kaukiainen, Yrjö & Åström, Sven-Erik (toim.) (1980). Tammi.

Suomen taloushistoria. 2, Teollistuva Suomi.  Ahvenainen, Jorma; Pihkala, Erkki & Rasila, Viljo. (1982). Tammi.

Suomen taloushistoria. 3, Historiallinen tilasto. Vattula, Kaarina (toim.) (1983) Tammi.

Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1860–1913. Heikkinen, Sakari & Hjerppe, Riitta (1986). Suomen Pankki.

Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1900–1965. Hjerppe, Reino; Hjerppe, Riitta; Mannermaa, Kauko; Niitamo, O. E. & Siltari, Kaarlo (1976). Suomen Pankki.

Suomen tilastotoimen historia vuoteen 1970. Luther, Georg (1993). Tilastokeskus.

Suomen ulkomaankauppa 1860–1917. Pihkala, Erkki (1969). Suomen Pankki.

Suomen ulkomaankauppa 1917–1949. Oksanen, Heikki & Pihkala, Erkki (1975). Suomen Pankki.

Suomen vuosisata. Andreasson, Kristiina & Helin, Vesa (toim.) (2000). Tilastokeskus.

Talorakennusinvestoinnit ja talorakennuskanta Suomessa 1900–1970. Heikkonen, Eero (1977). Suomen Pankki.

Väestötilastoja 250 vuotta. Nieminen Mauri (1999). Tilastokeskus.