Tilläggsuppgifter

E-post: tietokannat@stat.fi
Postadress: Statistikcentralen, Statistikdatabaser, PL 3 A, Fin-00022 Statistikcentralen, Finland