Tilastojulistekilpailu

talousosaaminen ikoniTilastojulistekilpailun tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Kilpailijoiden tehtävä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa.

Tilastojulistekilpailuun osallistuminen harjaannuttaa

  • ryhmätyöskentelyyn
  • tutkimaan arjen kysymyksiä tilastollisia aineistoja käyttäen
  • käyttämään ja kehittämään tilastollisia, visuaalisia, kirjallisia ja suullisia taitoja
  • tulkitsemaan tilastollisia tuloksia ja tekemään johtopäätöksiä.

Kilpailu on tarkoitettu ala- ja yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille (lukio ja ammattikoulu) sekä alempaa korkeakoulututkintoa (amk, yliopisto) suorittaville opiskelijoille. Kilpailu käydään kahdessa osassa. Kansallisessa vaiheessa valitaan Suomen voittajatyöt, jotka jatkavat kansainväliseen kilpailuun.

Tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Vuoden 2024–2025 kilpailu käynnistyi 1.2.2024.