Tilastojulistekilpailu

Tilastojulistekilpailun tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Kilpailijoiden tehtävä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa.

Tilastojulistekilpailuun osallistuminen harjaannuttaa

  • ryhmätyöskentelyyn
  • tutkimaan arjen kysymyksiä tilastollisia aineistoja käyttäen
  • käyttämään ja kehittämään tilastollisia, visuaalisia, kirjallisia ja suullisia taitoja
  • tulkitsemaan tilastollisia tuloksia ja tekemään johtopäätöksiä.

Kilpailu on tarkoitettu yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille (lukio ja ammattikoulu), sekä alempaa korkeakoulututkintoa (amk, yliopisto) suorittaville opiskelijoille.

Tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Nyt meneillään oleva kilpailu alkoi 5.1.2022. Kilpailu käydään kahdessa osassa. Kansallisessa kilpailussa valitaan Suomen voittajatyöt, ja ne jatkavat kansainväliseen kilpailuun.

Katso video vuoden 2022–2023 tilastojulistekilpailusta YouTubesta