Tietoa tilastojulistekilpailusta

Tilastojulistekilpailussa osallistujat kertovat kiinnostavan tarinan tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittävät tutkimuksen kulun ja tulokset tilastojulisteessa.

Tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Vuosina 2024–2025 käytävän kilpailun teema on talous sen eri muodoissaan. 

Säännöt

Tilastojuliste

Osallistujen tulee tehdä tilastojuliste. Julisteen aihe vaihtelee eri kausina.

 • Työn tulee perustua tilastojen käyttöön, analyysiin ja tulkintaan.
 • Tilastojulisteen tulee olla osallistujien tekemä.
 • Aikaisempiin kansainvälisiin kilpailuihin osallistuneet julisteet eivät ole sallittuja.
 • Julisteen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Aineisto voi olla osallistujien itse keräämää tai jonkin luotettavan tahon julkaisemaa. Jos osallistujat käyttävät muiden julkaisemaa aineistoa, on tärkeää tarkistaa lähteiden luotettavuus ja muistaa merkitä lähdeviittaukset.
 • Julisteessa ei saa mainita sen laatijoiden tietoja eikä oppilaitosta. Tiedot merkitään erilliseen liitteeseen arvostelun tasapuolisuuden varmistamiseksi.
 • Oppilaitos voi lähettää useamman työn kilpailuun. Ensimmäisessä vaiheessa esiraati arvioi työt ja valitsee niistä parhaimmat arviointiraadille. Arviointiraadin arvioinnin perusteella töistä annetaan palaute.
 • Julisteen voi palauttaa paperimuodossa tai tiedostona. Tilastokeskus tulostaa tiedostona palautetut julisteet A1-kokoisina.
 • Tilastojulisteen tulee olla kaksiulotteinen (yksisivuinen) ja yksipuoleinen. Maksimikoko on A1 (841 mm x 594 mm). Tiedostona palautettavan julisteen maksimikoko on 10 Mt. Julisteeseen on hyvä jättää 3 cm:n marginaalit sivuille, jotta juliste voidaan tarvittaessa kehystää.
 • Viimeisen palautuspäivän jälkeen saapuneita julisteita ei huomioida kilpailussa.

Tilastojulisteen suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua julisteen arviointikriteereihin kilpailun kansainvälisillä sivuilla (englanniksi) sekä ohjeisiin julisteen laatimisesta.

Kilpailuun osallistuvat tilastojulisteet ovat Tilastokeskuksen ja Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) omaisuutta eikä niitä palauteta. Lähettämällä tilastojulisteen opiskelijat antavat luvan sen esillepanoon erilaisissa Tilastokeskuksen, Tilastoseuran, MAOL ry:n sekä Kansainvälisen tilastoinstituutin tilaisuuksissa, tapahtumissa ja julkaisuissa sekä internetissä.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Kilpailuun voi osallistua 1–5 opiskelijan joukkueissa. Kilpailussa ei ole osallistumismaksua.

Kilpailussa on neljä sarjaa:

1. alakoululaiset
2. yläkoululaiset
3. lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
4. alempaa korkeakoulututkintoa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suorittavat opiskelijat.

Ala- ja yläkoululaisten sekä muiden toisen asteen opiskelijoiden opettajat ilmoittavat osallistujat kilpailuun, ja opettaja myös lähettää työt Tilastokeskukseen. Toisin kuin aiemmissa kilpailuissa, vuoden 2024–2025 kilpailuun voi lähettää monta työtä yhdestä oppilaitoksesta.

Korkeakouluopiskelijat ilmoittautuvat ja palauttavat työt itse. Korkeakoulun opettaja voi kuitenkin ohjata työtä tai esimerkiksi ottaa sen osaksi kurssisuoritusta.

Aikataulu

Suomen kilpailun ilmoittautumisaika on 1.2.2024–31.1.2025. Ilmoittautumisvaiheessa julisteiden ei tarvitse olla valmiita. Kilpailutöitä voi lähettää ajalla 1.2.2024–14.3.2025.

Suomen kilpailun voittajat julkistetaan keväällä 2025, ja kunkin sarjan voittajatyöt lähetetään kansainväliseen kilpailuun. Kansainvälisen kilpailun voittaja julistetaan Maailman tilastokongressissa (WSC2025) heinäkuussa 2025.

Palkinnot

Kansallisen kilpailun palkinnot

Palkinnot kategorioittain ovat seuraavat:

1. alakoululaiset: kirjoja ja laskimia

2. yläkoululaiset ja 3. toisen asteen opiskelijat: 

 • 1.sija: 450 € /ryhmä
 • 2.sija: 350 € /ryhmä
 • 3.sija: 200 € /ryhmä

4. alempaa korkeakoulututkintoa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suorittavat opiskelijat:

 • 1.sija: 900 € /ryhmä
 • 2.sija: 700 € /ryhmä
 • 3.sija: 400 € /ryhmä

Kansallisen kilpailun tukijat

 • Tilastokeskus
 • Palkansaajasäätiö
 • Otto Malmin säätiö
 • Suomen Tilastoseura

Kansainvälisen kilpailun palkinnot

Palkinnot tarkentuvat myöhemmin.

Kansainvälisen kilpailun sponsorit

JMP / SAS

Kansallinen arviointiraati

Tarkentuu myöhemmin.

Tulostettavat materiaalit

Kilpailun järjestäjät

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry. Kansainvälisen kilpailun järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project). Kilpailu on osa valtakunnallista Talous tutuksi -hanketta.

Tietoa kilpailusta on englanniksi ISLP-projektin Poster Competition -sivuilla.

Yhteystiedot

tilastokilpailut@stat.fi