Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar

Databasen Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar innehåller de färskaste uppgifterna om befolkningsförändringar för år 2022. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för åren 2010-2021.

Logga in i databasen

Databasen innehåll

Databasen innehåller tabeller med uppgifter om olika befolkningsförändringar, t.ex. omflyttning mellan kommuner, efter åldersgrupp, kön och utbildningsnivå samt om födda och döda.

Tillgängliga områdesindelningar

Tabelluppgifterna kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).