Förteckning över tabeller och variabler

Tabeller 12hk, 12hl och 12nh är efter kommunens delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Befolkning efter kön och ålder

12hj -- Befolkning efter ålder, kön, språk och civilstånd 2010-2021

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT (4)
 • Civilstånd: Civilstånd totalt, Ogift, ... (4)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hk -- Befolkningen efter ålder och delområde 2010-2021

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • År: 2010,2011,2012, .., 2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)
 • 12hl -- Befolkningen efter kön och språk samt efter delområde 2010-2021

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT (4)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12nh -- Befolkningen efter ålder (1-årsåldersgrupper), kön och språk samt efter delområde

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT(4)
 • År: 2021 (1)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

Befolkning efter medborgarskap och språk

12hm -- Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner 2010-2021

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Medborgarskap: MEDBORGASKAP TOTALT, Finland, ÖVRIGA LÄNDER TOTALT, Malawi, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hn -- Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2021

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Medborgarskap: MEDBORGASKAP TOTALT, Finland, ÖVRIGA LÄNDER TOTALT, Malawi, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hp -- Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner 2010-2021

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Språk: Språk totalt, finska, svenska, samiska, afar, afrikaans, ... (165)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hq -- Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2021

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Språk: Språk totalt, finska, svenska, samiska, afar, afrikaans, ... (165)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

Befolkning efter födelsestat och härkomst

12hr -- Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och regioner 2010-2021

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Födelseland : FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hs -- Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2021

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Födelseland : FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12ht -- Befolkning efter härkomst, bakgrundsland, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och regioner 2010-2021

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER TOTALT, finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKRUND TOTALT, ... (211)
 • Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född.. (7)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2021 (12)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

12hu -- Befolkning efter härkomst, bakgrundsland, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2020

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER TOTALT, finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKRUND TOTALT, ... (9)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född.. (7)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (21)
 • År: 2010,2011,2012..2020 (11)
 • Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)

 

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i tabellernas innehåll och klassificeringarna.