Yritysten ja yhteisöjen luokittelu yritystiedonkeruissa - yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Vastatessasi Tilastokeskuksen kyselyihin voit joutua summaamaan asiakastietosi sektori- ja toimialaulottuvuudella. Tilastokeskus käyttää toimiala- ja sektoriluokiteltua tietoa useiden tilastojen perusaineistona.

Tälle sivulle on koottu linkit taulukoihin, jotka sisältävät toiminnassa olevien ja myös lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokitukset. Taulukoihin on poimittu toimivat ja 1.1.2018 tai sen jälkeen lopettaneet yritykset. Lopetusrajana käytetään y-tunnuksen lopetusta. Taulukot päivitetään kuukausittain kuunvaihteen tienoilla.

Tiedostot sisältävät seuraavat tiedot:

  • y-tunnus
  • yrityksen nimi
  • toimiala 2-numerotasolla
  • sektoriluokka
  • yritystoiminnan tyyppiluokitus

"Yritystoiminnan tyyppiluokitus" -muuttujan saamat arvot ovat:

  • 1 = mikroyritys
  • 2 = pieniyritys
  • 3 = keskisuuriyritys
  • 4 = suuryritys
  • 0 = määrittelemätön

Tyyppiluokitus on määritelty yrityskohtaisesti palkansaajien lukumäärän sekä liikevaihdon ja/tai taseen loppusumman sekä konsernisuhteen perusteella.

Taulukot

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun luokitustaulukon aineisto on jaettu kolmeksi CSV-tiedostoksi suuren rivimäärän vuoksi. Tiedot on lajiteltu y-tunnuksen mukaan nousevaan järjestykseen pienimmästä luvusta suurimpaan. Tarvitset käyttäjänimen ja salasanan taulukon avaamiseen. Voit pyytää niitä osoitteesta rahoitus@stat.fi. Aineisto päivitetään aina kuun lopulla.

Taulukot on päivitetty 12.9.2023

Lisätietoja: rahoitus@stat.fi