Uutisia 30.11.2017

Alueluokitusmuutokset 1.1.2018

Vuoden 2018 alusta ei astu voimaan yhtään kuntaliitosta. Suomen kuntien lukumäärä on 311.

 Vuoden 2018 alusta astuu voimaan kaksi osakuntaliitosta:

  • Oulu (564): 483 kiinteistöä (joista 25 kiinteistöä osaksi) ja 19 muuta rekisteriyksikköä (yhteensä 417 henkeä) liitettiin Iin kuntaan (139)
  • Sipoo (753): yksi kiinteistö (kaksi henkeä) liitettiin Vantaaseen (092).

Kielisuhdeluokitukseen ei ole tulossa muuten muutoksia, mutta otamme vuoden alusta käyttöön englanninkielisissä kuntien nimissä kunnan pääkielen mukaisen nimen. Muutos koskee 13 kuntaa. Tämä perustuu kielilautakunnan suositukseen.

Vuoden 2018 alusta astuu voimaan uusi EU:n alueluokitus NUTS 2016 (EU No 2066/2016). Suomen osalta NUTS 3 aluejakoon tulee kaksi koodimuutosta:

  • Kainuu FI1D4 muuttuu koodille FI1D8
  • Pohjois-Pohjanmaa FI1D6 muuttuu koodille FI1D9

Tiedot mahdollisista muutoksista tilastollisessa kuntaryhmityksessä selviävät tammikuussa 2018.

Päivitetyt alueluokitukset viedään Luokitusvarastoon joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana ja ne tulevat metatietopalvelujen verkkosivuille tammikuussa 2018. Lisätiedot kuntapohjaisista aluejaoista: Miia Huomo, p. 029 551 3256 ja Anne Väänänen 029 551 2695, sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.

Jaa