Nyheter 30.9.2020

Coronakrisen slog hårt mot scenkonsten

Inom teater och opera fortsatte verksamheten ännu år 2019 som tidigare. I fjol såldes totalt över 2,3 miljoner biljetter till föreställningarna. Början av innevarande år har dock varit en svår tid för scenkonsten, då föreställningar ställdes in i början av året på grund av coronapandemin.

Över 11 400 föreställningar på teatrar och opera i fjol

År 2019 hade teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen samt Finlands Nationalteater och Nationalopera enligt Teaterinfo Finland över 11 400 föreställningar och över 2,3 miljoner sålda biljetter. Av dessa omfattades 11 dansteatrar av teater- och orkesterlagen. Över 1 400 föreställningar anordnades i dansteatrarna till vilka nästan 140 000 biljetter såldes.

År 2019 omfattades totalt 11 cirkusgrupper av statsbidrag. De cirkusar som fått statsbidrag hade totalt 775 föreställningar av egna produktioner i Finland, vilket resulterade i en publik på över 140 000 personer.

Också aktörer som inte omfattas av statens teater- och orkesterlag hade en betydande ställning. De teateraktörer som inte omfattas av finansieringslagen hade en publik på 461 650 personer år 2019. I fjol uppgick antalet årsverken i teatrar som statistikfördes av Teaterinfo Finland till totalt 3 528.

Antalet arbetslösa inom konstbranschen har ökat på grund av coronapandemin

Början av innevarande år har varit en särskilt svår tid för scenkonsten. Teater-, dans- och musikföreställningarna ställdes in i början av året på grund av coronapandemin. För att kompensera förlusterna på grund av coronapandemin anvisade regeringen i början av året ett tilläggsanslag på 18 miljoner euro för museer, orkestrar och teatrar som får statsandel. Under sommaren 2020 beviljades dessa kulturinrättningar dessutom nästan 14,8 miljoner euro i coronastöd. Av denna summa fick statsandelsteatrarna nästan 9,8 miljoner euro och Finlands Nationalteater 670 000 euro. Sammanslutningar inom kulturbranschen beviljades omkring 10,7 miljoner euro i s.k. coronabidrag.

Enligt arbets- och näringsministeriets statistik över arbetssökning var antalet arbetslösa arbetssökande inom konstbranscherna i genomsnitt över 7 procent fler under första kvartalet 2020 än under motsvarande kvartal året innan. Under andra kvartalet 2020 fanns det redan 57 procent fler arbetssökande inom konstbranscherna än året innan. Inom konstbranschen ökade dock antalet arbetslösa arbetssökande mindre än det genomsnittliga totala antalet registrerade arbetssökande, som ökade med 10,2 procent under första kvartalet och med rentav 80,6 procent under andra kvartalet.

Den kulturstatistiska tabelltjänsten har uppdaterats

Statistikcentralens kulturstatistiska tabelltjänst har kompletterats med nya uppdateringar. Tabellerna i tjänsten uppdateras fyra gånger om året och i samband med det publiceras analysöversikter. Tabellerna finns på finska och engelska, översikterna på finska.

Kulturstatistikens tabelltjänst
Tabeller: 11.7 Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt taidealan työttömät työnhakijat vuosineljänneksittäin 2019–2020  
Kulturstatistikens ingångssida

Förfrågningar: planerare Jukka Ekholm 029 551 3370, specialforskare Kaisa Weckström 029 551 2348, förnamn.efternamn@stat.fi

 

Dela