Uutisia 15.6.2020

Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen yhteistyö auttaa tutkimusryhmää tutkimusaineistojen hankinnassa

Maaliskuussa Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin. Arvaamatta muuttuneessa tilanteessa kaivattiin pikaista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Suomalaisella yhteiskunnalla on käytössään poikkeuksellisen laajat tietovarannot, joiden avulla voidaan tehdä laadukasta tutkimusta. Poikkeusolojen vaatimia nopeita ratkaisuja tietovarantojen saamiseksi tutkimuskäyttöön ei kuitenkaan ollut valmiina. Huomiota oli talven aikana ennemminkin saanut tutkijoille tutkimusaineistoja tuottavan Tilastokeskuksen tutkijapalvelun toimitusten viivästyminen.

Poikkeusolojen käynnistyttyä Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston taloustieteisiin keskittynyt yksikkö Helsinki GSE (Graduate School of Economics) ei aikaillut. Tutkimusyksikköön kuuluvat tutkijat ottivat maaliskuun lopulla yhteyttä Tilastokeskukseen selvittääkseen mahdollista yhteistyötä pikaisten tietoaineistotoimitusten saamiseksi. Myös Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT lähti hankkeeseen mukaan useiden tutkijoiden työpanoksella. Tutkijaryhmän tavoitteena oli perustaa talouden tilannehuone, joka tarjoaisi koronaviruskriisin aikana ajantasaista tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille.

Tilannehuoneeseen tarvittiin ajantasaista tietoa Suomen julkishallinnon tietovarannoista hyvin nopealla aikataululla. Tutkijoita kiinnostivat muun muassa Kelan ja Veron hallinnassa olevat rekisteriaineistot. Talouden tilannehuone raportoi työnsä tuloksia eri näkökulmista viikoittain. Datatoimituksia tarvittiin tätä varten huomattavan ripeällä aikataululla. Aineistojen saatavuus ja niiden päivittämisen helppous saivat tutkijaryhmän kääntymään Tilastokeskuksen puoleen.

”Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden käytössä oleva etäkäyttöympäristö tarjosi tietoturvallisen alustan datan jakamiseen. Keskustelu yhteistyöstä avattiin maaliskuun lopulla maanantaina, ja jo torstaina Tilastokeskuksessa oli valmius toimittaa aineistoja tutkijoiden käyttöön”, kertoo tutkijapalveluista Tilastokeskuksessa vastaava Aino Tylli.  

Poikkeuksellista toimintaa poikkeusoloissa

Helsinki GSE:n tutkijaryhmän työtä tukee useita Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden asiantuntijoita. Heidän työpäivänsä täyttyivät keväällä tutkijoiden tarvitsemien aineistojen sisältöjen ja saatavuuden selvittelystä sekä aineistojen käsittelystä niin, että aineistot ovat käyttökunnossa. Aineistot poimitaan tutkijoiden käyttöön Tilastokeskuksen tietovarannoista tai ne saadaan ulkopuolisilta lupaviranomaisilta.  

”Aineistoja tuntevat Tilastokeskuksen asiantuntijat ovat tukeneet hankkeen onnistumista avaamalla Tilastokeskuksen tietovarantojen sisältöjä. Esimerkiksi uusi tulorekisteri on saatu tutkimuskäyttöön ennätysvauhtia, ja Helsinki GSE:n käyttökokemukset hyödyttävät muitakin tutkijoita jatkossakin”, kertoo Aino Tylli.

Ennen kuin tutkijat saavat aineistot käyttöön, Tilastokeskuksen asiantuntijat suojaavat ne poistamalla aineistoista suorat tunnisteet ja korvaamalla yksikkötason (henkilöiden ja yritysten) tunnistetiedot pseudotunnisteilla. Suojaus tehdään niin, että aineistoja on sen jälkeenkin mahdollista linkittää ja havaintoyksikköjä seurata aineistossa yli ajan. Sen jälkeen aineistot siirretään tutkijoiden käytettäväksi etäkäyttöjärjestelmään.

Tilastokeskuksen useat tiedonhankinnan ja tilastoyksiköiden asiantuntijat ovat omalta osaltaan tukeneet hankkeen onnistumista avaamalla Tilastokeskuksen tietovarantojen tietosisältöjä ja käsittelysääntöjä sekä erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Talouden tilannehuoneen johtamisesta vastaava professori Otto Toivanen kertoo yhteistyön toimineen tutkijaryhmän näkökulmasta mallikkaasti:

”Luotettavan ja sujuvasti käytettävän teknisen alustan lisäksi olemme kokeneet toimivaksi sen, miten aineistojen hankinta ja saatavuus on pystytty hoitamaan Tilastokeskuksessa”, hän toteaa.  

Tilastokeskuksen tutkijapalveluilta työhön osallistuminen on vienyt paljon työaikaa, sillä talouden tilannehuoneen käyttöön käsitellään useita kymmeniä tiedostoja viikoittain ja tulostiedostoja tarkastetaan tietosuojan osalta useita satoja. Tutkijapalveluiden työjonoja ei ole pystytty tässä tilanteessa purkamaan aivan suunnitellusti, vaikka jonoja on kevään aikana saatukin jo lyhennettyä talven tilanteesta.  

”Katsoimme kuitenkin, että Tilastokeskuksen asiantuntijoiden asiantuntemusta ja apua tarvitaan tässä hetkessä apuna yhteiskunnallisesti merkittävän asian ratkomisessa”, kertoo Aino Tylli.

Normaalioloissa Tilastokeskus ei toimita aineistoja tutkijoille ennen kuin aineistoja on käytetty tilastointiin. Poikkeusolojen käynnistyessä toimintaperiaatteesta poikettiin erillisillä päätöksillä ja talouden tilannehuoneen tutkijoiden käyttöön on luovutettu dataa tietovarannoista jo ennen kuin aineistoja on käytetty tilastointiin.

Yhteistyö on vaikuttanut myös Tilastokeskuksen omaan tiedontuotantoon. Tutkijaryhmän selvittelyjen avulla saadut aineistot ovat mahdollistaneet joidenkin poikkeusoloissa nopeutetulla aikataululla ilmestyneiden tilastojen julkaisun.

”Yhteistyömme jatkuu näillä näkymin elokuun loppuun, mutta jatkosta keskustellaan parhaillaan. Paineisista aikatauluista huolimatta kaikki mukana olleet ovat pitäneet tätä erittäin merkityksellisenä työnä ja tehneet työtä joustavasti hyvällä fiiliksellä”, kertoo Aino Tylli.  

Lisätietoja: tutkijapalvelut@stat.fi

 

Jaa