Uutisia 22.2.2022

Kuolleiden määrä tammikuussa selvästi vuodentakaista suurempi

Suomessa kuoli tammikuussa ennakkotiedon mukaan 10 prosenttia enemmän ihmisiä kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kaikkiaan kuolleita oli 5 540 eli 482 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuluvan vuoden tammikuun ennakollinen kuolleiden lukumäärä on vuodesta 1945 alkavan mittaushistorian korkein. Aiempi tammikuun kuolleiden määrän ennätys oli vuodelta 2017, jolloin kuolleita oli 5 492.

”Tammikuun ennakkoluku tulee vielä tarkentumaan ylöspäin arviolta 100–200 kuolleella”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo kertoo.

Joulukuussa kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 251 vuodentakaista enemmän. Marraskuussa lisäys edellisvuotiseen oli 391. Kuukausittaiset vaihtelut kuolleiden määrässä ovat tavanomaisia. Tästä syystä kuolleisuutta mitataan vuositasolla eri tunnusluvut huomioiden.

”Kuolleisuuskehityksen seurantaan tulisi käyttää elinajanodotetta, joka mahdollistaa vertailukelpoisen tarkastelun eri vuosien välillä”, Rapo toteaa.

”Jos kuolleisuutta mitataan pelkästään kuolleiden määrän perusteella, ei huomioida väestön määrässä tai ikärakenteessa tapahtuvia muutoksia.”

Suomessa väestö ikääntyy, mikä heijastuu väistämättä kuolleiden määrään. Yli 75-vuotiaiden määrä ylitti puolen miljoonan rajan vuonna 2017. Väestön ennakkotilaston mukaan 75 vuotta täyttäneitä oli tammikuun lopussa jo runsaat 577 000.

”Kuolleisuuden alenemisesta ja eliniän pidentymisestä huolimatta kuolleiden määrän odotetaan tulevaisuudessa jatkavan kasvuaan. Tuoreimman väestöennusteen mukaan vuosittainen kuolleiden määrä ylittää 60 000 rajan viimeistään 2030-luvulla”, Rapo toteaa.

Tilastokeskuksen väestötilastoissa ei eritellä kuolemien syitä. Virallinen kuolemansyytilasto julkaistaan tilastointivuotta seuraavan vuoden lopussa. Vuoden 2021 osalta kuolemansyyt ovat siten selvillä joulukuussa 2022.

Lisätietoja: Väestön ennakkotilasto 2022, tammikuu -julkistus

Yliaktuaari Markus Rapo, p. 029 551 3238, markus.rapo@stat.fi